Takkuava kaavoitus ja yksityiskohtainen rakentamissääntely hidastavat rakentamista ja nostavat hintoja

Rakentamismääräyksiä on yksinkertaistettava ja valitusten käsittelylle on säädettävä maksimiajat, vaatii Keskuskauppakamari tuoreessa raportissaan Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa. “Yritysjohtajien viesti on selvä: kaavoitus ei toimi ja ylettömän yksityiskohtaiset rakentamismääräykset nostavat hintoja”, kertoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Pääkaupunkiseudulla ylisääntely on johtanut asuntojen hintojen kallistumiseen siinä määrin, että se rajoittaa työvoiman muuttoa pääkaupunkiseudulle. Toimivat työ- ja asuntomarkkinat pääkaupunkiseudulla ovat tärkeät koko maan kehityksen kannalta, koska vahva kasvu Helsingin alueella heijastuu koko Suomen taloudelliseen menestykseen.

Keskuskauppakamarin raportissa haastatellun rakennusyhtiö SRV:n toimitusjohtaja Jukka Hienosen mukaan prosessit kaavoituksessa kärsivät kaupungeissa ammattitaitoisen henkilökunnan vähyydestä ja valitusprosesseista on tullut pääsääntö.

“Kunnat pahentavat kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa ja nostavat kustannuksia asunto- ja rakennustuotannossa moninaisilla kaavamääräyksillä ja erilaisilla ehdoilla ja ohjeilla. Uusia määräyksiä tehtaillaan ennen kuin edes tunnetaan niiden vaikutusta rakennusten käytettävyyteen tai elinkaareen”, sanoo Hienonen.

25 ehdotusta rakentamisen sujuvoittamiseksi

Keskuskauppakamari vaatii toimenpiteitä takkuavan kaavoituksen ja rakentamisen ylisääntelyn tuomien ongelmien ratkaisemiseksi.

“Pitkistä valitusprosesseista aiheutuvat viivästykset rakentamisessa haittaavat investointeja kaikkialla Suomessa. Ylettömän yksityiskohtaiset rakentamismääräykset nostavat asuntojen hintoja. Rakentamista koskevan sääntelyn lähtökohdaksi on otettava, ettei säännöksillä ja viranomaismääräyksillä nosteta asuntojen hintoja”, toteaa Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Keskuskauppakamarin raportissa esitetään yhteensä 25 kohtaa, joilla rakentamisen tehokkuutta olisi mahdollista parantaa ja kustannuksia alentaa. Keskeisimpiä kohtia ovat:

  • Kaavoituksen kautta tulevia määräyksiä on vähennettävä esim. asuntojen koon sekä autopaikka- ja väestönsuojavaatimusten osalta.
  • Rakennuslupien käsittelylle on säädettävä maksimikäsittelyaika.
  • Valitusoikeuksia on rajattava.
  • Valitusprosessin käsittelylle on säädettävä maksimiaika.
  • Viranomaisten keskinäiset valitukset luvista on kiellettävä.


Lisätietoa:


Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183, leena.linnainmaa@chamber.fi

Raportti: Ylisääntelyn seuraukset – Pykälämyrsky vaikeuttaa yritysten toimintaa

Tiedote: Yritysvaikutukset unohtuneet sääntelytaakan kasvaessa

Tiedote: Pörssiä näivettäviä säännöksiä purettava ja uudet torjuttava

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA