TOIMITUSJOHTAJAT ARVIOIVAT HALLITUKSIENSA TEHOKKUUTTA: KOULUARVOSANAKSI 7 ½

Toimitusjohtajat arvioivat, että yritysten hallitusten kyky tuottaa lisäarvoa yritykselle on tyydyttävä (7½). Yritysjohto kaipaa hallitukseltaan keskittymistä strategisiin kysymyksiin sekä selkeämpää suuntautumista tulevaan. Hallitustyöskentely yrityksissä -kyselyyn vastasi lähes 300 toimitusjohtajaa lähinnä pk-yrityksistä.

Keskuskauppakamarin Brief-lehti kysyi yritysten hallitustyöskentelystä ja sen tehokkuudesta toimitusjohtajilta toukokuussa. Kyselyssä toimitusjohtajia pyydettiin arvioimaan yrityksensä hallitustyöskentelyä kouluarvosanoin asteikolla 4 -10. Hallituksen kyky tuottaa lisäarvoa yritykselle sai kyselyssä keskiarvon 7½.

Hieman paremmaksi (keskiarvo 8-) toimitusjohtajat arvioivat hallitustensa kykyä valita yrityksen strategia ja asettaa yritykselle realistiset sekä haasteelliset tavoitteet. Saman arvion (keskiarvo 8-) sai hallitusten kyky keskittyä yrityksen kannalta tärkeimpiin asioihin ja suuntautua tulevaan.

Hallitusten kyky arvioida riskejä sekä kyky kyseenalaistaa ja tuottaa tuoreita näkemyksiä kuin myös johdon sparraaminen arvioitiin kaikki 7 ½ arvoiseksi kyselyssä. Parhaan arvosanan kyselyssä (keskiarvo 8 ½) sai puheenjohtajien yhteistyökykyisyys. Valtaosalta vastaajayrityksistä (65 prosenttia) puuttui työjärjestys, jossa hallituksen tehtävät ja työskentelytavat on määritelty kirjallisesti. Yli puolessa (54 %) yritysten hallituksista ei ollut yhtään ulkopuolista jäsentä.

Kyselyyn vastasi 283 toimitusjohtajaa kauppakamareiden jäsenyrityksistä. Yrityksistä 41 prosentilla liikevaihto oli alle 4,2 miljoonaan euroa ja 32 prosentilla liikevaihto oli 4,2 – 15 miljoonaa euroa. 11 prosentilla vastanneiden toimitusjohtajien edustamista yrityksistä liikevaihto oli yli 50 miljoonaa euroa.


Suomen Nato-suurlähettiläs Antti Sierla:
SUOMEN AVAUDUTTAVA MYÖS PUOLUSTUSPOLITIIKASSA

Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittista keskustelua leimaa voimakas kansallistunne, joka on voimavara, mutta myös rasite, kirjoittaa Antti Sierla uusimmassa Brief-lehdessä. Hänen mukaansa Suomen puolustussektori avautuu hitaasti kansainväliseen yhteistyöhön. ”Merkittävin este Suomen liittymiselle Natoon on suomalaisten korvien välissä. Meillä ajatellaan, että mitä tiiviimpää yhteistyötä Naton kanssa teemme, sitä varmemmin Naton jäseniksi joudumme”, Sierla kirjoittaa.


Hallitustyöskentely yrityksissä –kyselyn vastaukset graafeina löytyvät tiedotteen lopussa olevasta liitteestä.

Lue aiheesta lisää myös uusimman Briefin 2/2007 sivuilta 12-13. Tutustu Briefiin oheisesta linkistä:
http://www.keskuskauppakamari.fi/kkk/julkaisutjalausunnot/maksuttomatjulkaisut/fi_FI/Brief/


Lisätiedot: päätoimittaja Tuula Tiihonen, Keskuskauppakamari, gsm 050 571 5090
apulaisjohtaja Mika Heikkilä, Keskuskauppakamari, gsm 050 591 0995

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit