TURVALLISUUS EDISTÄÄ YRITYSTEN KILPAILUKYKYÄ

– Turvallisuus- ja puolustuspoliittisten ratkaisujen tulee varmistaa, että Suomi säilyy houkuttelevana ja turvallisena maana sekä kotimaisten että ulkomaisten investoijien silmissä. Vakaa ja turvallinen toimintaympäristö on yrityksille ensiarvoisen tärkeää, painotti Keskuskauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Hannu Penttilä Pörssitalossa tänään.

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka puhutti elinkeinoelämää Keskuskauppakamarin kevätkokouksessa Pörssitalossa Helsingissä tänään. Penttilän mukaan Suomen on vältettävä tilannetta, jossa meille taloudellisesti tärkeissä maissa ja näiden maiden yrityksissä syntyisi epäilyjä Suomen ulkoisen turvallisuusaseman kielteisestä kehityksestä. Vaarana olisi Suomen maariskin lisääntyminen ja ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen väheneminen.
– Tällaisia turvallisuusvajeen kielteisiä seurauksia olisi erittäin vaikea korjata, Penttilä painotti.

Riittääkö EU:n turvallisuuspolitiikka Suomelle?

Euroopan unioni on Penttilän mukaan Suomen turvallisuuspolitiikan tärkein tekijä. EU voisi jo tällä hetkellä perustaa yhteisen puolustuksen Eurooppa-neuvoston yksimielisellä päätöksellä.
– Tätä eivät unionin Nato-jäsenet eivätkä Naton ulkopuoliset jäsenmaat kuitenkaan halua. Euroopan unionista ei haluta luoda kilpailevaa puolustusjärjestelmää Naton kanssa.

Sen sijaan Euroopan unioni on kehittämässä sotilaallisia suhteitaan Natoon.
– On luontevaa, että unionin ja Naton keskinäisiä suhteita kehitetään osana Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Penttilän mukaan on huolellisesti arvioitava, riittääkö Euroopan unionin jäsenyyteen perustuva turvallisuuspolitiikka ylläpitämään Suomen kilpailukykyä.

EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vahvistettava

Vakauden säilyttäminen Suomen lähialueilla on tärkeää, jotta suotuisa talouskehitys jatkuisi edelleen. Tilanteen kiristyminen Viron ja Venäjän välillä on yritysten kannalta kielteistä.
– Viimeviikkoiset tapahtumat Moskovassa Viron ja eräiden muiden maiden lähetystöjen ympäristössä eivät herätä luottamusta eivätkä vahvista mielikuvaa Venäjästä turvallisena ja luotettavana liiketoimintaympäristönä.

Tällaisissa kriisitilanteissa Euroopan unionilla on Penttilän mukaan keskeinen rooli toimia yksittäisen jäsenmaan puolesta.
– Se edellyttää Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vahvistamista. Vahva Euroopan unioni pystyy keskustelemaan tasapuolisesti kaikkien ulkopuolisten tahojen kanssa.

Uskottava turvallisuuspolitiikka edellyttää myös uskottavaa sotilaallista puolustusta. Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi kehittää rauhankumppanuutta Naton kanssa ja säilyttää mahdollisuuden hakea Naton jäsenyyttä.
– On tärkeää, että suomalaiset yritykset eivät Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden vuoksi ajaudu kilpailukyvyn osalta eri asemaan kuin muut eurooppalaiset yritykset.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Keskuskauppakamarin viestintä, apulaisjohtaja Mika Heikkilä, GSM 050 591 0995
ja viestintäpäällikkö Tuula Tiihonen, GSM 050–571 5090

Hannu Penttilän puhe on luettavissa kokonaisuudessaan tiedotteen lopussa olevasta liitteestä tai osoitteessa www.keskuskauppakamari.fi.

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit