Uusi tilintarkastuslaki vahvistetaan tänään: TILINTARKASTUS SIIRTYY AMMATTILAISILLE

Keskuskauppakamari on tyytyväinen uuteen tilintarkastuslakiin, jonka voimaantulo heinäkuun alusta 2007 varmistuu tänään presidentin esittelyssä. Yrityksille keskeisiä uudistuksia ovat maallikkotilintarkastuksen lakkauttaminen vuoden 2011 loppuun ulottuvan siirtymäajan jälkeen, tilintarkastajan raportointia koskevien säännösten uudistuminen sekä kaikkien pienimpien yritysten omistajien vapaus päättää siitä, valitaanko yritykselle tilintarkastaja.

Yrityksille uudistus merkitsee useita muutoksia, joista tärkeimpiä ovat tilintarkastajan vastuun tarkentuminen, tilintarkastustyön ammattimaistuminen ja tilintarkastajan raportoinnin uudistuminen. Yrityksille tämä tosin merkitsee lisää kustannuksia. Keskuskauppakamari on tyytyväinen siitä, että maallikkotilintarkastuksesta luovutaan vuonna 2011.
– Maallikkotilintarkastus on hidastanut koko tilintarkastusalan kehittämistä. Maallikkotilintarkastajien toimintaa ei voida valvoa, heidän raporttinsa ovat usein epäluotettavia eikä heidän toimintaansa voida ohjata tilintarkastusstandardeilla, perustelee apulaisjohtaja Pasi Horsmanheimo Keskuskauppakamarista.

Tilintarkastus tarkentuu

Tilintarkastajille keskeisiä uudistuksia ovat kiristyneet riippumattomuus- ja vastuusäännökset ja kansainvälisten konsernien tilintarkastusta koskevien säännösten tarkentuminen. Euroopan komission parin vuoden sisällä odotettavan päätöksen jälkeen kansainväliset ISA-standardit tulevat velvoittaviksi tilintarkastuksessa. Tämä merkitsee aikaisempaa tarkempaa, normien mukaista tilintarkastusta. Keskuskauppakamari korostaa, että muutos ei saa merkitä tilintarkastuksen muuttumista liian raskaaksi pienissä yrityksissä.
– Pienten yritysten tilintarkastusvelvollisuuden kokoraja on painettu erittäin alas, minkä tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava myöhemmin. Yhteiskunnan kokonaisetu ei vaadi pakollista, kallistuvaa tilintarkastusta pienissä yrityksissä, vaan sen järjestäminen on jätettävä omistajien ratkaistavaksi, Horsmanheimo sanoo.

Tilintarkastuksen valvonta tehostuu

Tilintarkastuslain kokonaisuudistus sisältää paljon kompromisseja, siirtymäajat ovat pitkiä ja lakipaketti on muutenkin varovaisesti laadittu. Tilintarkastajien toimintaa valvoville toimielimille, kuten Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle, laki tuo uusia julkisia tehtäviä.
– Tilintarkastuksen laadunvarmistuksen valvonta, sähköisen rekisterin ylläpitäminen ja kansainvälinen valvontayhteistyö tulevat Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vastuulle.
Tilintarkastuslailla pannaan täytäntöön kesäkuussa 2006 voimaan tullut EU:n tilintarkastusdirektiivi, joka lisää tilintarkastusalan avoimuutta, tilintarkastustoiminnan valvontaa ja sääntelyn tarkkuutta.

Lisätietoja: varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, puh. (09) 6969 6617 ja
apulaisjohtaja Pasi Horsmanheimo, puh. (09) 6969 6608

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA