Väärennökset ja piratismi nakertavat yhteiskunnan menestyksen eväitä

- Väärennetyt tuotteet ja piratismi ovat merkittävä uhka kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. Lisäksi ne vahingoittavat yritysten oikeuksia ja kilpailukykyä. Yhteiskunta kärsii väärennöksistä, kun rikollisuus lisääntyy ja toisaalta verotulot laskevat, kertoo lakimies Anne Horttanainen Keskuskauppakamarista.

Tarvitaan oikeudenmukainen tekijänoikeusjärjestelmä

Euroopan komissio katsoo kesällä julkaistussa IPR-strategiassaan, että tekijänoikeuden lisensointiin ja tulojen jakamiseen liittyvien sääntöjen tulisi olla nykyistä selkeämpiä.

Teollis- ja tekijänoikeuspohjaisilla aloilla on keskimääräistä paremmat kasvu- ja työllisyysmahdollisuudet. Luova ala on eräs dynaamisimmista aloista EU:ssa. Luovalla alalla Euroopassa toimii 1,4 miljoonaa pk-yritystä. Ala työllisti vuonna 2008 kolme prosenttia työvoimasta; EU:n 27 jäsenvaltiossa luovalla alalla työskenteli 6,7 miljoonaa henkilöä.

- Tekijänoikeuksiin olisi kehitettävä oikeudenmukainen järjestelmä, joka takaa alkuperäisen teoksen tekijälle tulon teoksesta, mahdollistaa yrityksille uusien palvelujen tuottamisen ja kuluttajille tehokkaan mutta oikeudenmukaisen tavan käyttää teoksia. Vain näin voidaan luoda luoville aloille uusia työpaikkoja ja yrityksiä ja samalla tarjota kuluttajille uusia tuotteita ja palveluita, toteaa Horttanainen.

Piratismia vastaan taisteltava kaikin keinoin

Komissio esittää IPR-strategiassaan myös toimenpiteitä, joilla pyritään puuttumaan alati laajenevaan tuoteväärennösongelmaan ja piratismiin. Keskuskauppakamari katsoo, että tulliviranomaisilla on erityisen tärkeä rooli piratismin torjunnassa ja on tärkeää, että tulliviranomaisten toimintaa vahvistetaan piraattituotteilla käytävän kaupan torjunnassa. Piratismin ja väärennösten torjumiseen tarvitaan kuitenkin myös EU:n toimia laajempaa kansainvälistä sitoutumista, sanoo Horttanainen.

Lisätiedot: Lakimies Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari, puh. 040 510 4907

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Yhdessä yritysten puolesta
...............................................
www.keskuskauppakamari.fi
www.facebook.com/K3FIN
www.twitter.com/K3FIN
...............................................
Hyvinvoiva Suomi, jossa on hyvä yrittää, on yhteinen asiamme. Kerro ideasi siitä, miten työpaikkoja saadaan luotua ja osallistu keskusteluun www.150000.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA