Välimiesmenettelyn suosiossa rikotaan ennätyksiä

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimasta välimiesmenettelystä on hyvää vauhtia tulossa yhä tunnetumpi ja tunnustetumpi yritysten riidanratkaisukeino. Vuosi 2013 oli hakemusmääriltään ennätyksellinen Keskuskauppakamarin välimieslautakunnalle. Jo toista vuotta peräkkäin hakemuksia saatiin enemmän kuin koskaan aiemmin lautakunnan yli 100-vuotisen historian aikana.

“Välimiesmenettely kiinnostaa yrityksiä joustavana ja kustannustehokkaana riidanratkaisukeinona ja vaihtoehtona tuomioistuimelle. Välimieslautakunnalle tuli viime vuonna yhteensä 80 hakemusta, mikä on peräti 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010”, kertoo Keskuskauppakamarin välimieslautakunnasta vastaava johtaja Anne Horttanainen.

Katse kohti kansainvälisiä markkinoita

Suomi tarjoaa erinomaisen välimiesmenettely-ympäristön myös kansainvälisille riidoille. Tämä näkyy kansainvälisten hakemusten määrän lisääntymisessä.

“Suomi on korruptoitumaton maa ja tuomioistuinjärjestelmämme on välimiesmenettelylle myönteinen. Lisäksi kesällä 2013 voimaan tulleet Keskuskauppakamarin uudet välimiesmenettelysäännöt vastaavat kaikilta osin parhaita kansainvälisiä käytänteitä. Lautakunnan jäseniksi on uudistuksen yhteydessä kutsuttu joukko kansainvälisen välimiesmenettelyn tunnettuja ja arvostettuja erityisosaajia”, kertoo Horttanainen.

Horttanaisen mukaan suomalaisen yhteiskunnan yleinen tehokkuus ja kykymme hoitaa asioita luotettavasti ja osaavasti ovat Suomen markkinointivaltteja maailmalla.

“Todellisesta kansainvälisestä läpimurrosta voidaan puhua siinä vaiheessa, kun ulkomaalaiset sopijapuolet valitsevat sopimukseensa Keskuskauppakamarin suositteleman riidanratkaisulausekkeen ja asiamiehikseen suomalaisjuristit”, uskoo Horttanainen.

Välimieslautakunnan hallinnoima välimiesmenettely yritysten riidanratkaisukeinona

  • Kustannustehokas, joustava ja luottamuksellinen vaihtoehto tuomioistuinmenettelylle yritysten välisten riitojen ratkaisussa

  • Välitystuomio on lopullinen ja se tunnustetaan laajalti myös muissa valtioissa.

  • Tuomion saa pääsääntöisesti 9 kuukaudessa ja nopeutetussa menettelyssä 3 kuukaudessa.

  • Välimieslautakunta vahvistaa välimiesten palkkiot, jolloin kustannukset pysyvät hallinnassa.

  • Menettelyn perustana toimii sopimukseen lisätty välityslauseke. Mallivälityslausekkeet löytyvät välimieslautakunnan nettisivuilta.

Lisätietoa:

http://arbitration.fi/

Annen Horttanaisen blogikirjoitus: Joustava ja kustannustehokas välimiesmenettely kasvattaa suosiotaan

Johtaja Anne Horttanainen, p. 040 510 4907

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa

Multimedia

Multimedia