Valtioneuvoston tavoite naisten 40 prosentin hallitusosuudesta epärealistinen

Hallitus on asettanut tavoitteen, jonka mukaan suurissa ja keskisuurissa pörssiyhtiöissä tulisi olla naisia ja miehiä molempia vähintään 40 prosenttia vuoden 2020 alkuun mennessä. Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaan mukaan on hyvä, että hallitus päätti kiintiösääntelyn sijaan luottaa elinkeinoelämän omiin toimiin. Asetettua prosenttia hän pitää kuitenkin epärealistisena.

Hallitus vaatii suuria ja keskisuuria pörssiyhtiöitä asettamaan ja julkistamaan yhtiökohtaisen tavoitteen tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi 30.6.2016 mennessä. Vuoden 2017 alusta lukien suurten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden tulisi julkistaa, miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty. Tämän jälkeen hallitus arvioi uudestaan tarvetta kiintiösääntelyyn yhtiöiden toimien perusteella.

“On hyvä, ettei hallitus ryhtynyt hätiköityyn kiintiösääntelyyn. Kiintiöiden epäonnistuminen naisjohtajuuden edistämisessä on jo havaittu Norjassa, jossa naisia ei ole noussut yritysjohtoon kiintiöiden myötä. Vaikka hallitukset ovat naisistuneet, eivät kiintiöt ole tehonneet varsinaiseen ongelmaan eli naisten vähyyteen liiketoimintajohdossa”, sanoo Leena Linnainmaa.

Linnainmaan mukaan hallitus otti kuitenkin epärealistisen korkean tavoitetason varsinkin keskisuurten pörssiyhtiöiden osalta. “Jos hallitus katsoo ylipäätään aiheelliseksi antaa tällaisia päätöksiä maassa, jossa naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on EU-maiden huippua (suurissa 29 prosenttia, keskisuurissa 23 prosenttia), tavoitetasona tulisi olla 30 prosenttia. Naisia on niin vähän liiketoimintajohdossa, että jo nykyisellään pörssiyhtiöiden hallitusten naisjäsenten tausta poikkeaa merkittävästi miesjäsenistä”, Linnainmaa sanoo.

Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvityksen mukaan pörssiyhtiöiden liiketoimintojen johdossa oli viime syksynä 44 naista eli 10 prosenttia liiketoimintojen johtajista.

Naisten urakehitystä tuettava kohti liiketoimintajohtoa

Linnainmaa korostaa, että pörssiyhtiön hallitukseen tarvitaan kuitenkin ennen kaikkea vankkaa liiketoiminta- ja toimialaosaamista, jota naisilla on toistaiseksi huomattavasti miehiä vähemmän. Positiivista hallituksen päätöksessä on se, että pienet pörssiyhtiöt jätettiin sen ulkopuolelle. Päätös ei sinänsä velvoita yrityksiä, sillä kyse ei ole laista, vaan eräänlaisesta vaatimuksesta, jotta lainsäädännön antamiselta vältytään.

Listayhtiöiden hallinnointikoodiin otettiin vuonna 2008 suositus, että pörssiyhtiön hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Suositus kaksinkertaisti naisten hallituspaikat viidessä vuodessa. Hallinnointikoodin uudistus on nyt käynnissä, ja sen yhteydessä tulee pohdittavaksi, voidaanko positiivista kehitystä tukea koodin kautta.

“Hallitus keskittyy päätöksessään valitettavasti vain jäävuoren huippuun eli hallituspaikkoihin. Hyödyllisempää olisi tukea naisten urakehitystä jo varhaisemmassa vaiheessa, jotta naisia etenisi ylimpään johtoon, josta hallituskandidaatit löytyvät”, Linnainmaa ehdottaa.

Keskuskauppakamari perustelee naiskiintiöiden vastustamista julkaisemissaan teeseissä Viisi syytä torjua pörssiyhtiöiden naiskiintiöt. Linnainmaan mukaan elinkeinoelämän itsesääntely toimii Suomessa, eikä kiintiösääntely edistä naisjohtajuutta.

“Kiintiöiden käsittely maan hallituksessa näyttää olevan sijaistoiminto, johon on ryhdytty, kun tärkeitä, vaikeita asioita ei saada eteenpäin. Liiketoimintaosaamisen kokemusta omaavia naisehdokkaita ei hallituksiin ole vielä riittävästi, mutta tulevaisuus lupaa riittävän kandidaattipoolin muodostumisen, sillä viime aikoina pörssiyhtiöiden johtoryhmiin on nimitetty aiempaa enemmän naisia.”

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183, leena.linnainmaa@chamber.fi

Keskuskauppakamarin teesit: Viisi syytä torjua pörssiyhtiöiden naiskiintiöt

Keskuskauppakamarin neljäs naisjohtajaselvitys: Naiset ottavat vastuuta johtoryhmissä

Valtioneuvoston tiedote 14.1.2015: http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=436881

Tietoa hankkeesta oikeusministeriön nettisivuilla: http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/yhtiooikeus/tasa-arvoporssiyhtioissa.html

Valtioneuvoston taustamuistio 9.1.: http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/valmisteilla/lakihankkeet/yhtiooikeus/hkdHec8Yx/Liite_3_Tasa-arvo-ohjelma_porssiyhtioarviointi_taustamuistio.pdf

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA