Verojärjestelmän selkeydestä on pidettävä huolta

Yritysverotuksessa siirrytään kohti matalaa verokantaa ja laajaa veropohjaa. Keskuskauppakamari pitää hallituksen päätöstä oikeana. ”Yhteisöverokannan alentaminen 20 prosenttiin on tärkeä päätös Suomen verojärjestelmän kilpailukyvyn kannalta”, toteaa Keskuskauppakamarin johtaja Terhi Järvikare.

Yhteisöverokannan alennus kannustaa yrityksiä sijoittumaan Suomeen ja helpottaa investointien rahoittamista tulorahoituksella, joka on yrityksille erittäin tärkeä rahoituslähde.

Samalla tiettyjen yritysverohuojennusten, kuten tutkimus- ja kehitystoiminnan verovähennyksen, voimassaoloaikaa rajoitetaan.

“Veronalennusvara tulee suunnata verokannan alentamiseen, eikä yksittäisiin huojennuksiin. Yksittäiset huojennukset lisäävät verotuksen hallinnollista taakkaa ja verojärjestelmän monimutkaisuutta”, toteaa Järvikare.

Elinkeinotoimintaan liittyvien menojen täytyy kuitenkin olla vähennyskelpoisia, muistuttaa Keskuskauppakamari.

“Laajan veropohjan periaate ei tarkoita sitä, että elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta aiheutuneet menot eivät olisi vähennyskelpoisia. Edustusmenojen vähennysoikeus aiotaan nyt kuitenkin lopettaa kokonaan, vaikka kyse on selkeästi tulon hankkimisesta aiheutuneista menoista”, sanoo Järvikare.

Verojärjestelmän vakauteen ja ennustettavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Veropäätökset on valmisteltava huolellisesti ja niitä on katsottava kokonaisuutena. Pirstaleinen päätöksenteko johtaa helposti huonosti toimivaan kokonaisuuteen, joka vaatii uusia korjauksia. Jatkuvat muutokset tuovat toimintaympäristöön epävarmuutta, joka haittaa yritystoimintaa, varoittaa Keskuskauppakamari.

Lisätietoja:

johtaja Terhi Järvikare, Keskuskauppakamari, p. 040 708 8376

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Multimedia

Multimedia