”Viiden vuoden kuluttua Suomessa ei ole pörssiä”, varoittaa varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa

Keskuskauppakamari on huolissaan Helsingin pörssin näivettymisestä. Pörssisääntelyn uudistuminen ja kilpailukyky ovat välttämättömiä Suomelle. Uuteen hallitusohjelmaan tulee saada maininta siitä, että arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus toteutetaan työryhmän esityksen pohjalta.

-  Pörssin säilyminen Suomessa edellyttää kilpailukykyistä arvopaperimarkkinalakia. Kaupankäynti ei saa olla kalliimpi kuin kilpailijamaissa. EU-sääntelyn ylittävä lisäsääntely on poistettava arvopaperimarkkinalain uudistusta valmistelleen työryhmän esityksen mukaisesti, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Merkittävä osa suurten yhtiöiden osakkeiden kaupankäynnistä on siirtynyt ulkomaille vähemmän säänneltyihin vaihtoehtoisiin markkinapaikkoihin. Pörssiyhtiöiden määrä on vähentynyt, kun pörssilistautumisia ei saada ja yrityksiä poistuu pörssistä yrityskauppojen vuoksi. Suomessa on jo nykyisellään vähän kasvuyrityksiä. Nekin harvat vierastavat pörssilistautumista tiukan sääntelyn vuoksi eikä verotuskaan kannusta listautumiseen.

– Suomalaiset osakesäästäjät siirtyvät kansainvälisille osakemarkkinoille, mikäli osakkeiden säilytys ja kaupankäyntikustannukset ovat kalliimpia kotimaassa. Arvopaperimarkkinalain uudistamisen yhteydessä on esitetty suomalaisille osakkeenomistajille suoraomistusta edullisempaa osakkeiden moniportaista hallintaa.

Menestystarinat esikuvaksi

Suomen pörssisääntelyn uudistuminen on välttämätöntä, sillä nykyinen toimintatapa on EU-maista käytössä vain Kreikassa ja Sloveniassa. Nämä eivät voi olla Suomen esimerkkinä. Tarvitsemme esikuvaksi menestystarinoita, kuten Ruotsissa tapahtunut myönteinen talouskasvu.

– Jos pörssisääntelyn yhtenäistämisestä kilpailijamaiden sääntelyn kanssa luovutaan ja säädetään pörssikaupalle transaktiovero, vaarana on, ettei Suomessa ole viiden vuoden päästä pörssiä. Suuryritykset voivat listautua ulkomaisiin pörsseihin, mutta pienemmille yrityksille tilanne olisi vakava. Niillä ei ole resursseja lähteä ulkomaisiin pörsseihin. Pörssin poistumisen myötä mahdollisuudet uusiin menestystarinoihin kutistuisivat entisestään. Tällä olisi merkittävä vaikutus Suomen kansantaloudelle, varoittaa Linnainmaa. – Suuryrityksille on nykyistä helpompaa siirtää pääkonttorinsa Suomen ulkopuolelle, jos kotimaassa ei ole pörssiä.

– Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen ja myönteinen talouskehitys voidaan varmistaa ainoastaan sen kautta, että  osakkeenomistajien verotus ja arvopaperimarkkinoiden sääntely ovat kilpailukykyisiä. Helsingin pörssi toimii kaupalliselta pohjalta, joten sen toiminnan on oltava taloudellisesti kannattavaa, korostaa Linnainmaa.

Työryhmän esitys huomioi myös harmaan talouden torjunnan.

– Ehdotuksessa ovat sisäpiiriläisten osakekaupat jatkossakin julkista tietoa, samoin suuret omistukset. Myös verottajan ja muiden viranomaisten tiedonsaanti talousrikollisuuden torjumiseksi varmistetaan hankkeessa. Ruotsissakin vastaava sääntely on saatu toimimaan.

Keskuskauppakamarin kannan mukaan uuteen hallitusohjelmaan tulee saada maininta siitä, että arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus toteutetaan työryhmän esityksen pohjalta.

Lisätiedot: Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa p. 050 356 1183

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA