Women on Board –hanke: Hallitusten valintamenettelyissä kehitettävää

Yritysten hallituksiin tarvitaan lisää naisia, mutta nykyiset valintamenettelyt eivät tue naisten valintaa. Päteviä naisehdokkaita ei tunneta eikä osata edes etsiä, ilmenee Keskuskauppakamarin tekemästä kyselystä.

Vastaajat kannattavat lähes yksimielisesti naisten määrän lisäämistä suomalaisten yritysten hallituksissa. Vastaajista noin 70 prosenttia katsoo, että valintamenettelyjen kehittäminen on tärkein keino lisätä naisten määrää yritysten hallituksissa.

Naiset eivät näe sukupuolikiintiöitä tarpeellisina. Vain noin joka kymmenes vastaaja kannattaa naiskiintiöiden käyttöönottoa.

Yli puolet vastaajista katsoo, että hallitustyöhön valmentava koulutus parantaa naisten mahdollisuuksia päästä yritysten hallituksiin. Myös vapaaehtoisia suosituksia kannatetaan. Vastaajista noin puolet uskoo naisten pääsevän helpommin yritysten hallituksiin, jos yrityksen hallinnointia koskeva ohjeisto ottaa kantaa hallitusten jäsenten sukupuolijakaumaan.

Omistus vie naiset hallituksiin

Yrityksen omistaminen on yleisin syy siihen, että naiset ovat mukana hallituksissa. Monet vastaajista kuuluvat yrityksen perustajiin tai ovat mukana perheyhtiön hallituksessa.

Seuraavaksi tärkeimpinä tekijöinä nousevat esiin osaaminen, kokemus ja koulutus. Osaamisen ja pätevyyden merkitystä korostaa runsas kolmannes vastaajista. Suunnilleen saman verran vastaajista arvioi, että oma kiinnostus ja halu osallistua päätöksentekoon ovat tärkeimpiä syitä hallituksen jäsenyyteen.

Vastausten perusteella on melko yleistä, että naiset päätyvät yritysten hallituksiin asemansa perusteella. Vastaajien joukossa on useita toimitusjohtajia, jotka osallistuivat työnsä puolesta hallituksen toimintaan. Lisäksi moni nainen toimii työnantajayrityksensä edustajana tytäryritysten hallituksissa.

Noin 10 prosenttia vastaajista arvioi tulleensa valituiksi yrityksen hallitukseen ainakin osittain hyvien verkostojensa ansiosta. Vajaat 5 prosenttia vastaajista katsoo, että naissukupuoli on vaikuttanut merkittävästi valintapäätökseen.

Tutkimuksesta

Kysely lähetettiin sähköpostitse huhtikuussa 2007. Kysely on osa kansainvälistä Women on Board -hanketta, jossa selvitetään naisten osallistumista taloudelliseen päätöksentekoon. Kyselyyn vastasi 295 kauppakamareiden jäsenorganisaatiossa työskentelevää naista, jotka toimivat jonkin yrityksen hallituksessa tai ovat aikaisemmin olleet yrityksen hallituksen jäsenenä.


Lisätietoja tutkimuksesta sekä Keskuskauppakamarin suositukset löytyvät tiedotteen lopussa olevista liitteistä.


Lisätietoja: Asiamies Pirjo Liukas (09) 6969 6623, 050 592 4679
Ekonomisti Maarit Lindström (09) 6969 6664, 040 531 8262

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA