World Economic Survey (WES): SUHDANNEODOTUKSET LIEVÄSSÄ LASKUSSA

Maailmantalous elää huippusuhdannetta, mutta suhdanneodotukset ovat jonkin verran heikentyneet. Maailmantalouden kasvun arvioidaan hidastuvan lähimmän puolen vuoden aikana. Odotukset inflaation ja korkojen noususta ovat aiempaa maltillisempia.

World Economic Survey –kyselyn yritysilmastoa mittaava pisteluku koko maailmantaloudessa laski aavistuksen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Asiantuntijoiden odotukset lähikuukausien talouskehityksestä ovat edelleen lievästi heikentyneet. Sen sijaan käsitykset tämänhetkisestä suhdannetilanteesta ovat parhaat sitten vuoden 2000.

Yritysilmaston osoittajan arvo laski jonkin verran läntisessä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta nousi Aasiassa edelliseen neljännekseen verrattuna.

Suhdanteiden uskotaan viilenevän

Saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n WES-kyselyn mukaan maailmantalouden ilmaston pisteluku oli kolmannella neljänneksellä 104.7, kun pitkän ajan keskiarvo on noin 94. Aasiassa lukema oli 109.3, läntisessä Eu-roopassa 99.8 ja Pohjois-Amerikassa 96.2.

– Kysely ennakoi maailmantalouteen viilenevää, muttei pakastavaa suhdannetta, kommentoi Keskuskauppakamarin johtaja Jukka Kero. Hänen mukaansa vuosi 2006 jää historiaan erinomaisena talousvuotena.
– Vuodelta 2007 odotetaan maltillisempaa kehitystä”, luonnehtii Kero, joka on ICC:n kansainvälisen ekonomistiryhmän suomalaisjäsen.

Inflaatio-odotukset laskussa – korko-odotukset maltillistuneet

Kyselyn mukaan inflaatio-odotukset ovat jonkin verran laskeneet edellisestä neljänneksestä. Hieman aiempaa pienempi osuus asiantuntijoista olettaa korkojen nousevan lähitulevaisuudessa. Yhä useampi asiantuntija olettaa, että Yhdysvaltojen ohjauskoron nostoissa on saavutettu päätepiste.

Runsaan tuhannen asiantuntijan paneeli arvioi lokakuussa, että dollarin ulkoinen arvo on lähellä oikeaa tasoaan. Sen sijaan euron ja Britannian punnan arvellaan olevan lievästi yliarvostettuja. Japanin jeni puolestaan arvioidaan aliarvostetuksi.


Lisätiedot:
johtaja, pääekonomisti Jukka Kero, Keskuskauppakamari, 050 5480 231
pääsihteeri Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi, 050 553 5319


World Economic Survey (WES) 4/2006 tilastoineen julkaistaan 21.11.2006, osoitteessa: www.ifo.de ”World Economic Survey” ja www.iccwbo.org. WES-suhdannekysely on tehty yhteistyössä saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen, Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ja Euroopan komission kanssa. Kyselyyn vastasi 1060 yritysasiantuntijaa 89 maasta lokakuussa 2006.

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA