WTO-jäsenyys jakaa Venäjän elinkeinoelämää

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän business-barometrin mukaan 22 prosenttia venäläisistä yritysjohtajista pitää Venäjän WTO-jäsenyyttä yrityksensä kannalta haitallisena. Lähes yhtä moni, 20 prosenttia vastaajista, pitää jäsenyyttä yritykselleen edullisena.

Puolet vastaajista on sitä mieltä, että WTO-jäsenyydellä ei ole mitään vaikutusta heidän yrityksensä toimintaan. Teollisuusyritysten johtajat suhtautuvat muita epäileväisemmin WTO-jäsenyyden etuihin. Myönteisin WTO-näkemys on palvelusektorin yritysjohtajilla. Venäläisten yritysjohtajien käsitykset ovat samansuuntaisia kaikilla tutkituilla alueilla, Moskovassa, Pietarissa sekä muualla Luoteis-Venäjällä.

Valtaosa 1163 vastanneesta yrityksestä toimii vain kotimarkkinoilla. Ulkomaankauppaa harjoittavien venäläisyritysten johto pitää WTO-jäsenyyden vaikutuksia selvästi suurempina ja myös myönteisempinä kuin kotimarkkinayritysten johtajat.

Yli 50 henkilöä työllistävät yritykset suhtautuvat WTO-jäsenyyteen selvästi pieniä yrityksiä myönteisemmin. Niistä 24 prosenttia odottaa vaikutusten olevan myönteisiä, kun pienissä yrityksissä tähän uskoo vain 14 prosenttia.

Yritykset kaipaavat tietoa WTO-jäsenyyden vaikutuksista

Venäjän tuleva WTO-jäsenyys on Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kannalta erittäin merkittävä asia. Sen vaikutukset Venäjän liiketoimintaympäristöön, markkinoiden kilpailutilanteeseen sekä suomalaisten ja venäläisten yritysten markkinoillepääsyyn ovat myönteisiä. Muutokset vievät kuitenkin useita vuosia.

”Sekä suomalaiset että venäläiset yritykset tarvitsevat nyt tarpeisiinsa räätälöityä, oikeaa ja ajankohtaista tietoa Venäjän tulevan WTO-jäsenyyden vaikutuksista. Näin ne voivat ajoissa valmistautua uuteen tilanteeseen. Suomen ja Venäjän kauppakamareilla on hyvät edellytykset auttaa jäsenistöään tässä asiassa. Myös hallitustenvälisen talouskomission tulisi edesauttaa tämän laajan ja ajankohtaisen tiedotus- ja koulutustehtävän toteuttamista”, totesi Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Kari Jalas Rovaniemellä pidetyssä suomalais-venäläisessä kauppakamarikonferenssissa.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Jalas, Keskuskauppakamari, puh. 050 563 4234


Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän business –barometri kuvaa Venäjän talouden ja toimialojen kehitystä sekä kehitysnäkymiä. Taloustutkimus Oy:n pietarilainen tytäryritys TOY-OPINION haastatteli 1163 venäläistä yritysjohtajaa kesä-heinäkuussa 2007 selvitystä varten. Barometri julkistetaan kokonaisuudessaan 2.10.2007 kello 10.

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit