YRITYSTEN HENKILÖTURVALLISUUSRISKIT KASVUSSA

Avainhenkilöt ovat suomalaisten yritysten henkilö- ja tietoturvallisuuden kasvava riskiryhmä. Avainhenkilöt joutuvat uhatuksi joka kahdeksannessa suuressa yrityksessä. Joka viides työntekijä kopioi luottamuksellista tietoa ennen siirtymistään toisen yrityksen palvelukseen tai perustaessaan oman yrityksen. Keskuskauppakamari on julkaissut ohjeet yrityksen avainhenkilöriskien hallintaan.

Avainhenkilöriskien hallinta korostuu yrityksissä lähivuosina. Yhteiskunnan avoimuus, kansainvälistyminen ja tietoverkottuminen lisäävät henkilöturvallisuusriskejä. Erityisesti pienille yrityksille avainhenkilöriskien hallinta on haastavaa.
– Yrityksen pitää löytää työntekijät, jotka edistävät liiketoimintaa ja pitävät luottamuksellisen tiedon yrityksen sisällä. Työnantajan huolehtimisvelvoitteeseen kuuluu myös varautuminen avainhenkilöihin kohdistuviin turvallisuusriskeihin. Avainhenkilöriskien hallintaa vaikeuttaa se, että avainhenkilöitä ei aina osata tunnistaa, sanoo asiamies Kaisa Saario Keskuskauppakamarista.

Ohjeet yritysten avainhenkilöriskien hallintaan

Uhkista kertominen ei riitä. Yritykset tarvitsevat turvallisuusjohtamisen tueksi konkreettisia keinoja, joilla turvataan sekä avainhenkilöitä että heidän hallussa olevaa luottamuksellista tietoa. Keskuskauppakamari on koonnut yhdessä Keskusrikospoliisin kanssa ohjeita ja käytäntöjä, joita yritys voi hyödyntää turvallisuussuunnittelussa ja henkilöstön turvallisuustietoisuuden kehittämisessä.

Monet riskienhallintakeinot vaativat tarkkaa harkintaa ja avainhenkilön omia toimenpiteitä. Esimerkiksi tiukat rajoitukset henkilötietojen luovuttamiseen julkisista rekistereistä voivat vaikeuttaa avainhenkilön elämää, kun yhteydenpito viranomaisten kanssa vähenee. Tietoturvaloukkauksiin varautuminen kuuluu myös avainhenkilöriskien hallintaan.
– Avainhenkilön pitää aina pystyä huolehtimaan hallussaan olevasta yrityksen omaisuudesta ja luottamuksellisesta tiedosta eri tilanteissa, muistuttaa Saario.

Avainhenkilöriskit voivat olla erityisen suuria henkilön aseman, varallisuuden, näkyvyyden sekä yrityksen toiminnan tai toimialan vuoksi.
– Yrityksen kannattaa tehdä riskiselvitys säännöllisesti ja aina, kun yrityksen toimintaympäristö muuttuu olennaisesti. Ajan tasalla oleva kriisiviestintäohje on myös hyödyllinen poikkeustilanteissa, kertoo erityisasiantuntija Erkki Hämäläinen Keskusrikospoliisista.

Keskuskauppakamarin julkaisu ”Avainhenkilöriskit - ohjeita avainhenkilöriskien hallintaan” on laadittu Keskuskauppakamarin asiamies Kaisa Saarion ja Keskusrikospoliisin erityisasiantuntija Erkki Hämäläisen yhteistyönä. Viranomaiset ja yritykset ovat esittäneet tärkeitä näkökohtia ohjetta laadittaessa. Ohjeiden julkaiseminen on osa elinkeinoelämän ja viranomaisten yhdessä laatimaa yritysten rikosturvallisuusstrategiaa. Opas jaetaan kauppakamarien jäsenyrityksille Keskuskauppakamarin 14.12. ilmestyvän Brief -lehden välissä.

Lisätiedot:
Asiamies Kaisa Saario, Keskuskauppakamari, puh. 09-6969 6626, 040 561 3597, kaisa.saario@chamber.fi

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA