Yritysten hyvän hallintotavan koodeista mallia kuntien kehittämiseen – KESKUSKAUPPAKAMARI HAASTAA KUNNAT UUDISTUMAAN

Keskuskauppakamarin puheenjohtaja Hannu Penttilä patistaa seuraavaa hallitusta suureen kuntareformiin. Kuntien määrä on joko radikaalisesti vähennettävä tai vastaavat tuottavuushyödyt on luotava muilla tavoin. Keinoina on käytettävä kunnallisen itsehallinnon rajoittamista ja hyvän hallintotavan periaatteiden käyttämistä, totesi Hannu Penttilä Keskuskauppakamarin valtuuskunnan kevätkokouksessa.

Julkisen sektorin ja kuntien näkymät ovat synkemmät kuin pitkään aikaan. Kyse ei ole ainoastaan taantuman aiheuttamasta verotulojen menetyksestä. Kyse on kulurakenteen huolestuttavasta kehityksestä. Kuntien kustannukset ovat kasvaneet jo pidemmän aikaa noin 5 % vuodessa. Vuosina 2007 - 2008 kuntasektorin kokonaiskustannukset (toimintakulut plus poistot) kasvoivat kahdeksan prosentin vuosivauhtia. Kunnallista itsehallintoa rajattava pikaisesti Kuntareformin toteuttamiseksi on ensiksikin rajoitettava kunnallista itsehallintoa. Kunnallinen autonomia sellaisena kuin sen olemme oppineet tuntemaan, ei enää palvele kansakuntaa, kuntaa eikä kunnan asukkaita. Seuraavan hallituksen on aika ottaa härkää sarvista. Toivon lämpimästi, että tässä yhteydessä saavutetaan puoluepoliittiset etunäkökohdat unohtava laaja yhteisymmärrys, sanoo Hannu Penttilä. Kuntasektorille kaksi ”noudata tai selitä” -periaatetta Suomessa on yhä liikaa kuntia. Toisaalta eräät pienet kunnat ovat erittäin tehokkaita palvelutuotannossaan. Onko mahdollista löytää tapa, joka hyödyntää ”suuruuden ekonomiaa”, silloin kun se on viisasta ja ”pienuuden tehokkuutta”, silloin kuin se tuntuu toimivan? - Otetaan mallia hyvän hallintotavan koodeista. Oleellista hyvän hallintotavan suosituksille on, että niitä pitää noudattaa, ellei pysty osoittamaan, että koodin tarkoittamaan tavoitteeseen päästään myös muilla toimintamalleilla. Tätä kutsutaan yleensä ”noudata tai selitä” –säännöksi , sanoo Penttilä. Ensimmäinen periaate on suunnattu kuntaministerille. Periaate kuuluu ”sata kuntaa tai selitä”. Seuraavan kuntaministerin täytyy toimia niin, että Suomessa on tietyn ajan sisällä ainoastaan sata kuntaa. Ainoa mahdollisuus poiketa tästä periaatteesta on selittää, että muunlaisilla toimenpiteillä saadaan enemmän tuottavuutta kuntasektorille. Toinen periaate on osoitettu jokaiselle kunnanvaltuustolle. Periaate kuuluu ”yhdisty tai selitä”. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella kunnalla on kaksi vaihtoehtoa: joko yhdistyä naapurikuntien kanssa tai osoittaa, että tuottavuustavoitteet toteutuvat paremmin nykyisen kokoisessa kunnassa. Periaatteiden toteutumista on seurattava tiukasti, sillä Suomi ei voi menestyä ilman hyvässä kunnossa olevaa kuntasektoria. Lisätietoja: toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, 050 3662395

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Tilaa