YRITYSTEN SUHDANNEODOTUKSET KOHENTUNEET EUROOPASSA - Parhaat talousnäkymät Pohjoismaissa ja Baltiassa

Suomalaiset yritykset odottavat liikevaihtonsa kasvavan ja investointien lisääntyvän selvästi ensi vuonna. Erityisesti Uudellamaalla ja Länsi-Suomessa liikevaihdon kasvuun uskotaan lujasti. Liikevaihdon ja investointien kasvua odotetaan koko Euroopan alueella, käy ilmi Euroopan alueiden suhdanteet 2007 –selvityksestä.

Eurooppalaisten yritysten suhdanneodotukset ovat aiempia vuosia optimistisemmat.
Valoisammat suhdannenäkymät ovat Latviassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Myös Lontoossa ja eräillä muilla Ison-Britannian alueilla odotukset ovat myönteiset.

Virolaiset yritykset odottavat sekä liikevaihtonsa, vientinsä, investointiensa että työvoiman määrän kasvavan selvästi. Myös Puolassa uskotaan liikevaihdon ja investointien kasvuun.

Suomessa liiketoiminnan odotetaan kasvavan yhä ripeästi

Suomalaiset yritykset odottavat liikevaihtonsa kasvavan selvästi vuonna 2007. Erityisesti Uudellamaalla ja Länsi-Suomessa liikevaihdon kasvuun uskotaan lujasti. Kasvun odotetaan painottuvan enemmän vientikysynnän puolelle. Palveluyrityksissä uskotaan liikevaihdon kasvuun yleisemmin kuin teollisuudessa. Yleiset suhdannenäkymät ovat kyselyn keskitasoa.

Investointien määrän odotetaan kasvavan edellisvuotta yleisemmin. Sen sijaan työvoiman määrän uskotaan kasvavan Suomessa vähemmän kuin vuonna 2006. Palveluyritykset ovat teollisuutta optimistisempia rekrytointiodotuksissaan. Länsi- ja Itä-Suomessa yritykset odottavat työvoimansa kasvavan muuta maata yleisemmin.


Koko selvitys on luettavissa tiedotteen lopussa olevasta liitteestä.


Euroopan kauppakamarien Eurochambres Economic Survey/Euroopan alueiden suhdanteet 2007 -kyselyyn vastasi runsaat 75 000 yritystä 27 Euroopan maassa. Suomessa Keskuskauppakamarin järjestämään kyselyyn vastasi 576 yritystä. Tiedot kerättiin syys-lokakuussa 2006.


Lisätietoja: johtaja Jukka Kero, Keskuskauppakamari, puh. 09-6969 6627

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

Liitteet & linkit