Yritysveroprosentin laskulla tuettaisiin talouskasvua Oikeat veroratkaisut rakentavat luottamusta tulevaisuuteen

Talouskasvulle haitallisin vero on yritysten vero. Verotus vaikuttaa yritysten investointeihin ja kasvuun sekä ohjaa pääkonttorien sijoittumista. Suomen verorakennetta on rohkeasti kehitettävä yritysten kilpailukykyä edistävään suuntaan.

Tärkein yksittäinen verotukseen vaikuttava tekijä on yhteisöverokanta eli yrityksen veroprosentti. Suomessa yritysverotuksen taso (26 %) on korkeampi kuin pienten OECD-maiden keskiarvo. Asemaamme omassa kilpasarjassamme on parannettava. - Hetemäen työryhmän esitys uudesta 22 %:n verokannasta olisi hyvä alku asiassa, mainitsi Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila Suuressa Veropäivässä.

Hyvinvointipalvelut voidaan turvata vain, jos täällä olevat yritykset voivat toimia kilpailukykyisesti. Suomalainen työ säilyy elinvoimaisissa, tulevaisuuteen luottavissa yrityksissä. Luottamusta tulevaisuuteen voidaan rakentaa tai tuhota verotuksessa tehtävillä ratkaisuilla. Nyt olisi osattava tehdä oikeat ratkaisut.

- Yritysverotusta tulisi uudistaa Keskuskauppakamarin keväällä laatiman selvityksen ”Yritysverotus – kilpailukykyä ja kasvua” mukaisesti. Nämä uudistukset olisi mahdollista tehdä verotuottoja pienentämättä, mutta niillä olisi mahdollista tehostaa yritysten toimintaa huomattavasti, totesi veroasiantuntija Tomi Viitala Suuressa Veropäivässä.

Osinkoverotuksen uudistuksella ei saa heikentää suomalaisen omistajan asemaa

Hetemäen työryhmän osinkoverotusta koskeva esitys on otettu vastaan ristiriitaisin tuntein. Työryhmä esitti osinkona jaetun voiton laajaa kahdenkertaista verotusta. Toteutuessaan tämä merkitsisi useimpien perheyritysten omistajien verotuksen kiristymistä tuntuvasti nykytilanteeseen verrattuna.

Myös pörssiyhtiöiden jakaman osingon verotus kiristyisi siten, että osingosta menevä vero kiristyisi 19,6%:sta aina 30%:iin. Näin merkittävää osinkoverotuksen kiristämistä ei elinkeinoelämä tule hyväksymään, vaikka yhteisöverokannan alentaminen työryhmän esittämällä tavalla antaisi liikkumatilaa osinkoverotuksen uudistamiseen. Kiristäminen heikentäisi suomalaisten omistajien asemaa, mutta ei ulkomaalaisten, koska kiristykset eivät kohdistuisi kuin pieneltä osin heihin.

LISÄTIETOJA varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari, puh. 0500 435 702, osastopäällikkö Tomi Viitala, Keskuskauppakamari, puh. 045 7731 2025

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi

Keskuskauppakamari auttaa yrityksiä menestymään Suomessa ja kansainvälisessä kilpailussa vaikuttamalla muun muassa lainsäädäntöön, verotukseen ja talouspolitiikkaan. Keskuskauppakamari antaa myös ohjeita ja suosituksia puolueettomana asiantuntijana, edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa ja myöntää ansiomerkkejä. Keskuskauppakamari kehittää ja ohjaa tavarantarkastusta sekä kiinteistöarviointia Suomessa. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta hyväksyy ja valvoo KHT-tilintarkastajia ja KHT-yhteisöjä.

Avainsanat:

Yrityksestä

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA