Ammatillista kuntoutusta saaneet pysyvät hyvin työelämässä

 

Ammatillisen kuntoutuksen tulokset kunta-alalla ovat erinomaisia. Välittömästi kuntoutuksen päätyttyä työelämään palaa reilut 80 prosenttia kuntoutetuista. Vielä viiden vuoden päästä ammatillisen kuntoutuksen läpikäyneistä jopa 68 prosenttia on työssä kunnassa, mikä ilmenee Kevan seurantatutkimuksesta, jossa selvitettiin vuonna 2005 ammatillisen kuntoutuksen onnistuneesti läpikäyneiden tilannetta vuonna 2010.

Viitisen prosenttia oli seurantakauden päätyttyä vanhuuseläkkeellä ja 19 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeellä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen tarjoamaa tukea tarvitsi 18 prosenttia kuntoutuksen viisi vuotta aiemmin käyneistä.

Mielenterveyskuntoutujien tulokset erityisen rohkaisevia

Tuki- ja liikuntaelinsairauden diagnoosilla kuntoutetuiden tulokset olivat mielenterveysdiagnoosilla kuntoutettuja jonkin verran parempi. Tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista 72 prosenttia oli työelämässä vielä viiden vuoden jälkeen. Mielenterveyssyistä kuntoutetuista työelämässä oli vastaavasti 60 prosenttia. Mielenterveyskuntoutettujenkin työelämässä pysyminen ammatillisen kuntoutuksen jälkeen voidaan kuitenkin pitää hyvänä tuloksena. Tämän ryhmän osuus ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden keskuudessa on noussut viimeisen vuosikymmenen aikana olennaisesti.

Seurantaryhmän henkilöistä 48 prosentilla terveydellisenä rajoitteena oli tuki- ja liikuntaelinsairaus ja 25 prosentilla mielenterveydellinen syy. Muu sairaus oli taustalla 27 prosentilla. Heidän keski-ikänsä oli kuntoutuksen päättyessä 47,1-vuotiaita. He olivat hakeutuneet kuntoutukseen yleisimmin perus- ja lähihoitajan, sairaanhoitajan, siivoojan, lastenhoitajan, sairaala- ja hoitoapulaisen sekä kodinhoitajan ja kotiavustajan ammateista. Vuonna 2010 nämä henkilöt työskentelivät useimmiten erilaisissa hoitoalan tehtävissä tai koulunkäyntiavustajina, terveydenhuollon sihteereinä sekä esiopetuksen tehtävissä.

Kevan kuntoutuspäällikkö Ulla Palmroos on tyytyväinen tuloksiin, sillä Kevan kuntoutusprosessin läpikäyneiden asiakkaiden työllistymisprosentti on vuodesta toiseen ollut työeläkesektorin korkein, kunnat muun muassa suurina työnantajina voivat tarjota monen tyyppisiä töitä.

– Työhön palaaminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää, onhan jo ammatillisen kuntoutuksen saamisen kriteerinä aina työkyvyttömyyseläkkeen uhka eli henkilöllä on oltava jokin työkykyä uhkaava terveydellinen rajoite, hän kertoo.

Kuntoutujien keski-ikä nousussa

Palmroosin mukaan ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden keski-ikä on myös koko ajan ollut nousussa.

– Kevan tulokset kuitenkin osoittavat, että työjärjestelyillä tai uudelleenkoulutuksella keski-ikäisenkin osatyökykyisen henkilön mahdollisuudet jatkaa työelämässä paranevat olennaisesti, Palmroos painottaa.  

– Kuntatyössä on viimeisen viiden vuoden aikana tapahtunut monia muutoksia ja tulokset näyttävät niihin nähdenkin hyviltä. Yhtiöittämisten myötä monen työpaikan ammattirakenne on yksipuolistunut eikä työjärjestelyjä ole enää yhtä helppo tehdä. Toisaalta taas työjärjestelyjen tarve varmasti kasvaa tulevaisuudessa kunta-alan henkilöstön ikääntyessä.

Kun koulutusajat ovat samaan aikaan pidentyneet, ei uudelleenkoulutus ole Palmroosin mukaan kaikissa tapauksissa enää realistinen vaihtoehto. Myös siirtyminen suoraan työelämästä opiskelujen pariin voi olla monelle suuri hyppy.

– Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia kannattaisi hyödyntää aiempaa enemmän, muistuttaa Palmroos.

Lisätiedot:

kuntoutuspäällikkö Ulla Palmroos, puh. 020 614 2264 ja 040 8301 047

tilastosuunnittelija Anna Koski-Pirilä, puh. 020 614 2002

 

Keva huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkon henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 28,9 miljardia euroa (31.3.2011). Palveluksessamme on noin 540 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.