Ennakkotietoja Kevan tilinpäätöksestä - Kevan sijoitukset tuottivat 2,6 miljardia euroa

Kunta-alan eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaavan Kevan sijoitukset tuottivat vuonna 2013 ennakkotietojen mukaan 7,5 % (12,9 % vuonna 2012). Sijoitusten markkina-arvo vuoden lopussa oli 37,8 miljardia euroa (34,4 miljardia euroa vuonna 2012).

Kumulatiivinen reaalituotto rahastoinnin alusta (vuodesta 1988) vuoden 2013 loppuun ilman pääomapainotusta oli 5,3 % vuotta kohti. Suomen eläkesektorilla pitkän aikavälin tuotot lasketaan yleensä ilman pääomapainoa. Pääomapainotettu reaalituotto rahastoinnin alusta viime vuoden loppuun oli 3,8 % vuotta kohti.

Finanssikriisin jälkeinen viiden vuoden nimellistuotto ilman pääomapainotusta on ollut 9,8 % ja reaalituotto 7,8 %. 10 vuoden nimellistuotto on ollut 6,1 % ja reaalituotto 4,1 %.

Kunnalliset eläkemaksutulot olivat vuonna 2013 5,0 miljardia euroa ja siitä Keva käytti nykyisten eläkkeiden maksamiseen 4,1 miljardia euroa. Loput 0,9 miljardia euroa Keva sijoitti eläkevastuurahastoon. Eläkevastuurahasto kasvoi viime vuonna 3,4 miljardilla eurolla, josta Kevan sijoitustoiminnan osuus oli 2,6 miljardia euroa.

Vt. toimitusjohtaja Pekka Alasen mukaan Kevan sijoitustoiminnan viime vuoden tulosta voidaan pitää kohtuullisen hyvänä.

- Tulokseen voi olla tyytyväinen, etenkin kun ottaa huomioon sangen vaikean markkinatilanteen. Finanssikriisin jäljiltä markkinoita varjostaa jatkuvasti epävarmuus ja huoli tulevasta, toteaa vt. toimitusjohtaja Pekka Alanen.

Korkosijoitukset tuottivat 0,4 %, noteeratut osakkeet 16,6 %, pääomarahastot 14,4 % ja kiinteistösijoitukset 3,5 %. Muista omaisuuslajeista hedge-rahastot tuottivat 11,8 % ja hyödykesijoitukset olivat tappiolla 3,6 %.

Kevan sijoitusomaisuuden vuoden lopun riskinmukaisesta markkina-arvosta korkosijoitusten osuus (sisältäen johdannaisten vaikutuksen) oli 45,1 %, noteerattujen osakkeiden osuus 38,1 %, kiinteistöjen 7,3 %, pääomarahastojen 5,0 %, hedge-rahastojen 3,9 % ja hyödykesijoitusten 0,6 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan vuosi 2013 oli sijoittajille samaan aikaan sekä odotusten mukainen että epävarmuuden varjostama.

- Odotusten mukaisesti korkosijoitusten tuotto jäi alhaiseksi ja osakesijoitukset tuottivat hyvin. Kuitenkin vuoden mittaan useaan otteeseen nousi huoli myös osakkeiden ja muiden riskipitoisempien sijoitusten kehityksestä, Huotari kertoo.

- Vuonna 2014 jatketaan samojen teemojen äärellä kuin viime vuonna. Korkosijoituksissa on edelleen nähtävissä rajoitetusti tuottopotentiaalia ja viime vuonna monet osakemarkkinat nousivat voimakkaasti syöden vääjäämättä niidenkin tulevia tuotto-odotuksia, toteaa Huotari.

Lisätietoja antavat:

Vt. toimitusjohtaja Pekka Alanen, puh. 020 614 2349
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205 tai 0400 451 099
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832

Edellä esitetyt luvut ovat alustavia ennakkotietoja. Varsinaisen tilinpäätöstiedotteensa Keva julkistaa 27.2.2014.

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 37,8 miljardia euroa (31.12.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit