Eväitä kuntajohdolle muutoksen hallintaan

Kuntien eläkevakuutus on julkaissut oppaan Kuntajohto muutoksen osaajana. Kirja on tarkoitettu kuntien päättäjien ja virkamiesjohdon tueksi muutosten johtamisessa.

Julkaisu käsittelee muutoksen johtamista eri näkökulmista. Erityisesti siinä tarkastellaan muutoksen onnistumisen tekijöitä sekä organisaatiokulttuurien ja viestinnän merkitystä. Oppaassa annetaan konkreettisia välineitä muutosprosessin eri vaiheisiin ja myös muutoksen vastuunkantajien omaan hyvinvointiin.

Julkaisun kirjoittaja on liikkeenjohdon konsultti Anneli Valpola.

Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.kuntatyokunnossa.fi.


Lisätietoja

kehittämisasiantuntija Marjatta Ollila
Kuntien eläkevakuutus
marjatta.ollila@keva.fi
puh. 040 546 6065

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit