Ilmianna hyvä esimies -kilpailu palkitsi kunta-alan hyvän esimiehen Raisiosta

Vastaava hammaslääkäri Sari Hänninen ja hänen työyksikkönsä Raision terveyskeskuksen hammashoitola palkittiin Kuntien eläkevakuutuksen järjestämässä Ilmianna hyvä esimies -kilpailussa. Palkinto jaettiin 31.3.2009 Kuntien eläkevakuutuksen järjestämässä vuosittaisessa Henkilöstöjohdon seminaarissa Helsingissä.

Perustelujen mukaan Hänninen toimii esimerkillisesti esimiesroolissaan töiden organisoijana, tiedonvälittäjänä, palautteen antajana, yhteistoimintaan osallistajana ja osaamisen varmistajana. Oikeudenmukaisella ja aktiivisesti asioihin tarttuvalla otteella hän näin edistää yksikkönsä työhyvinvointia. Koska työyksikkö luo työntekijöidensä toiminnalla edellytyksiä hyvälle johtamiselle, palkinto suunnattiin koko työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Ilmianna hyvä esimies -kilpailun tavoitteena oli nostaa esiin hyvä esimiestyö kunnissa. Kilpailun ideana oli, että yksittäiset kunta-alan työntekijät ja työyhteisöt voivat ilmoittaa oman esimiehensä kisaan, jos he kokivat oman esimiehensä olevan tunnustuksen arvoinen.

Kilpailuun ilmoitettiin eri toimialoilta yhteensä 60 esimiestä kunnanjohtajasta lähiesimiehiin. Eniten osallistujia tuli päivähoidosta ja hoitotyöstä.

Hyvä esimiestyö ja oikeudenmukainen johtaminen lisäävät työhyvinvointia ja halukkuutta jatkaa työssä. Lähiesimies vastaa työyksikkönsä toiminnasta ja sen sujuvuudesta kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Esimiestyön haasteellisuutta lisää vaatimus sovittaa yhteen johdon, päättäjien, työntekijöiden ja asiakkaiden erilaisia odotuksia. Lisäksi kunta-alan esimiehet tekevät usein samanaikaisesti muuta ammattityötä. Kaksoisrooli lisää aikapainetta.

Tulevaisuudessa kunta-alan esimiehiä jää sankoin joukoin eläkkeelle. Ratkaistavana on kysymys siitä, millä tavoin kunta-ala saa jatkossakin riveihinsä osaavia esimiehiä.

Lisätietoja:
kehittämisasiantuntija Laura Villanen, puh. 020 614 2335
kehittämispäällikkö Taina Tuomi, puh 020 614 2668

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit