Irtisanoutumisen vaikutukset eläketurvaan

Kuntien eläkevakuutuksen hallituksen tiedote

Kuntien eläkevakuutukseen on tullut tiedusteluja siitä, kuinka Tehyn mahdolliseen työtaisteluun liittyvä hoitajien irtisanoutuminen vaikuttaa irtisanoutuvien eläketurvaan. Kuntien eläkevakuutus on informoinut asiasta sekä Tehyä että Kuntatyönantajia.

Koska irtisanoutumisen vaikutukset työeläketurvaan ovat aina yksilölliset, kunkin irtisanoutuvan tulisi selvittää vaikutukset omaan eläketurvaansa Kuntien eläkevakuutuksesta.

On huomattava, että palvelussuhteen jatkumisedellytyksestä säädetään laissa eikä tästä vaatimuksesta voida luopua muuttamatta kyseistä säädöstä. Näin ollen lain säännöksen noudattamatta jättämisestä ei voida sopia esimerkiksi työehtosopimuksessa.

Eläkeoikeudellisesti irtisanoutuminen merkitsee aina sitä, että palvelussuhde työnantajaan päättyy. Koska eläke karttuu suoraan vuosiansioista, niin sinä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ansioita, eläkekään ei kartu.

Jos henkilöllä on oikeus lisäeläkkeeseen tai hän on aikoinaan valinnut ammatillisen eläkeiän, näiden säilyminen edellyttää, että henkilöllä on vuodesta 2005 lähtien jokaisena kalenterivuonna ennen eläkkeelle jäämisvuotta kunnallisia ansioita vähintään 6 600 euroa (vuoden 2007 taso). Jos ansioita on jonakin vuonna vähemmän kuin 6 600 euroa, etujen säilyminen edellyttää, että kunnallinen palvelus on jatkunut keskeytymättä vuoden 2005 alusta lähtien eläketapahtumaan saakka. Yhdenkin päivän katkos palvelussuhteessa aiheuttaa sen, että oikeutta etuihin ei enää ole. Toisin sanoen, jos henkilöllä tulee kuntapalveluun katkos, hänen on jatkossa huolehdittava siitä, että ansioraja 6 600 euroa täyttyy joka vuosi. Näin ollen lähes koko kalenterivuoden kestävä vuorotteluvapaa tms. keskeytys ei katkon jälkeen ole enää mahdollinen, jos halutaan, että etuudet säilyvät.

Irtisanoutuminen lakkauttaa osa-aikaeläkkeen kokonaan, ellei henkilö mene toiseen työhön. Osa-aikaeläkkeellä edellytetään, että ansiot ovat vähintään 35 % kokoaikatyön ansioista. Myös suunniteltu osa-aikaeläkkeelle jääminen lykkääntyy, koska ennen osa-aikaeläkkeen alkamista on oltava yhdenjaksoisesti kokoaikaisessa kunnallisessa palvelussuhteessa kuusi kuukautta.

Lisätietoja antavat:

Hallituksen puheenjohtaja, HUS:n toimitusjohtaja Kari Nenonen, puh. 471 71200
Toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puh. 020 614 2201 tai 040 0550 246
Lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, puh. 020 614 2309 tai 040 0703 284

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit