Keva kannattaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

Valtiovarainministeri Antti Rinne on toivonut, että selvitetään, voisiko yksityisten työeläkeyhtiöiden johdon ja hallituksen jäseniä koskeva sisäpiirisääntely koskea myös Kevaa. Työeläkeyhtiöitä koskevan lainsäädännön valmistelun mukaan työeläkeyhtiöiden johdon ja hallitusten jäsenten osakeomistukset ja osakekaupat olisivat tulossa julkisiksi. Rinne haluaisi, että läpinäkyvyys ulottuisi myös mm. Kevaan.

Kevassa on käyty asiasta epävirallisesti keskustelua myönteisessä hengessä ja Keva kannattaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Nyt valmisteltu lakiesitys ei koske Kevaa, joten asia vaatii jatkoselvittämistä. Kevaa koskevat muutokset tulee tehdä kunnalliseen eläkelakiin.

Lisätietoja antaa

vt. toimitusjohtaja Pekka Alanen, puh. 0500 206 052

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 37,8 miljardia euroa (31.12.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit