Keva miettii työssä jatkamista yhdessä asiakkaidensa kanssa

 

Keva pohtii yhdessä asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa keinoja, jotta työssä jaksettaisiin ja pysyttäisiin nykyistä kauemmin. Uusia ajatuksia ja kommentteja Kevan suunnitelmiin työssä jatkamisen tukemiseksi kerätään ”jatkamispaneelissa”, jossa on edustettuna kuntien johtoa, henkilöstöhallintoa ja luottamushenkilöitä.

Työssä jatkamisen keinoja ovat muun muassa työhyvinvoinnin edistäminen, työpaikan ja työterveyshuollon hyvä yhteistyö sekä työntekijän työtehtävien ja työn vaatimusten sovittaminen heikentyneeseen työkykyyn esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen tai osatyökyvyttömyyseläkkeen avulla. Työntekijöille työssä jatkaminen on usein mielekäs vaihtoehto. Esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkeläiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä mahdollisuudesta jatkaa työelämässä sen sijaan, että he olisivat jääneet kokoaikaiselle eläkkeelle Se, kuinka kauan työntekijät työssä jatkavat, vaikuttaa eläke- ja työkyvyttömyysmenoihin. Pelkästään työkyvyttömyyseläkemenot maksavat kunnille noin 437 miljoonaa euroa vuosittain.

Ensimmäisessä jatkamispaneelissa keskusteltiin muun muassa asioista, joihin kannattaisi kiinnittää huomiota työurien pidentämiseksi. Vastauksissa nousi esille osa-aikaeläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen houkuttelevuuden varmistaminen vaihtoehtoina kokoeläkkeelle. Joissakin organisaatioissa oli saatu myönteisiä kokemuksia jo eläkkeellä olevien henkilöiden palkkaamisesta osa-aikaisiksi työntekijöiksi. Esimerkiksi opetustehtävissä he olivat pystyneet purkamaan vakituisten työntekijöiden kuormaa. Myös työn kuormittavuuteen kiinnitettiin huomiota sekä työn suunnitteluun.  Työpaikan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin sekä mielekkäiden työtehtävien koettiin lisäävän tehokkaasti työviihtyvyyttä.

Jatkamispanelistit ovat lähellä jatkamiskysymyksiä ja niitä arkipäivän tilanteita, joissa työssä jaksamisen ja jatkamisen tukemiseen tähtääviä toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan Kevan jäsenyhteisöissä. Näin he tuntevat ajankohtaisia haasteita ja tarpeita työelämän kehittämiselle, mitä voidaan hyödyntää Kevan toiminnassa.

Kevan jatkamispaneelissa vaikuttavat seuraavat henkilöt:

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen, Lahden kaupunki
Mielenterveyskuntoutuksen johtaja Teija Kemppi, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE
Kehitysjohtaja Kari Hakari, Tampereen kaupunki
Henkilöstöjohtaja Pertti Malkki, Jyväskylän kaupunki
Kunnanjohtaja Sami Sulkko Punkaharjun kunta
Ylilääkäri Miisa Visakorpi, Työterveyspalvelu Viisari
Työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilä, Helsingin kaupunki
Henkilöstöjohtaja Maarit Fräntilä, Alajärven kaupunki
Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen, Kainuun maakunta-kuntayhtymä
THM Katriina Laaksonen, Suomen Sairaanhoitajaliitto ry
Kaupunginvaltuutettu Mari Niemi-Saari, Vantaan kaupunki
Pääluottamusmies Eija Paananen, Palmia
Apulaisrehtori Mimmu Aarnio, Espoon kaupunki, Karhusuon koulu

Lisätietoja:
tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 020 614 2450 ja 040 525 4530

Avainsanat:

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit