Kevalla erinomainen vuosi

Kevan sijoitukset tuottivat vuonna 2010 ennakkotietojen mukaan 12,3 prosenttia. Sijoitustulos oli 3,1 miljardia euroa. Sijoitusten markkina-arvo vuoden lopussa oli 28,8 miljardia euroa. Viiden viimeisen vuoden nimellinen keskituotto on 4,3 prosenttia.

Toimitusjohtaja Merja Ailuksen mukaan Kevan sijoitustoiminnan viime vuoden tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä suhteessa yleiseen tilanteeseen.

- Voimme olla tyytyväisiä myös eläkerahaston kumulatiiviseen reaalituottoon. Rahastoinnin alusta eli vuodesta 1988 reaalinen tuotto on ollut 3,9 prosenttia vuodessa. Kevan rahastoinnin ajalle osuu kaksi hyvin vaikeaa jaksoa pääomamarkkinoilla, sekä it-kuplan puhkeamiseen liittyvä osakemarkkinoiden romahdus että viimeksi koettu finanssikriisi, toteaa toimitusjohtaja Merja Ailus.

- Vuoden 2010 kuluessa tehtiin myös valtaisa määrä työtä valtion eläkkeiden käsittelyn ja maksatuksen siirtämisen varmistamiseksi. Toiminnot on nyt onnistuneesti siirretty Kevaan, Ailus kertoo.

Noteeratut osakkeet tuottivat 20,0 prosenttia, korkosijoitukset 6,3 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 7,1 prosenttia. Pienemmistä omaisuuslajeista pääomarahastot tuottivat 17,7 prosenttia, hedge-rahastot 6,2 prosenttia ja hyödykesijoitukset 19,1 prosenttia.

Kevan sijoitusomaisuuden markkina-arvosta noteeratut osakkeet olivat vuoden lopussa 44,8 prosenttia, korkosijoitukset 41,1 prosenttia, kiinteistöt 7,6 prosenttia, pääomarahastot 4,0 prosenttia, hedge-rahastot 1,7 prosenttia ja hyödykesijoitukset 0,8 prosenttia.

Sijoitusjohtaja Ari Huotarin mukaan vuosi 2010 oli sijoittajan kannalta samaan aikaan sekä vaikea että mielenkiintoinen.

- Osakemarkkinat kestivät yllättävänkin hyvin esimerkiksi kehittyneiden maiden velkaantumiseen liittyvien teemojen äärellä. Voimme olla tyytyväisiä kaikkien omaisuuslajiemme tulokseen, arvioi sijoitusjohtaja Ari Huotari.

- Alkaneesta vuodesta on myös odotettavissa varsin haastava. Korkomarkkinoilta on aiempaa vaikeampi kaivaa tuottoja ja osakemarkkinoilla on takanaan jo kaksi erityisen hyvin tuottanutta vuotta. Pääomamarkkinoilla onkin paljon rahaa etsimässä uusia kohteita, Huotari toteaa.

Keva on hoitanut vuoden alusta myös valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden eläkehakemuksien käsittelyn, eläkepäätökset, työeläkekuntoutuksen, asiakasneuvonnan ja otepalvelun sekä maksanut eläkkeet ja kuntoutusetuudet. Valtion eläkkeet rahoitetaan edelleen valtion budjetista ja Valtion Eläkerahasto (VER) huolehtii valtion eläkevarojen sijoittamisesta.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201

Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205 tai 0400 451 099

Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832

 

Edellä esitetyt luvut ovat alustavia ennakkotietoja. Varsinaisen tilinpäätöstiedotteensa Keva julkistaa 9.3.2011.

 

 

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit