Kevalla kohtuullinen ensimmäinen vuosipuolisko

 

Kevan sijoituksista saatiin alkuvuonna hienoisesti positiivinen tulos. Sijoitukset tuottivat tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 0,5 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 29,4 miljardia euroa. Maksutuloa kertyi 2,3 miljardia euroa. Kunnallisia eläkkeitä maksettiin 1,7 miljardin euron arvosta. Markkina-arvoinen tulos oli 637 miljoonaa euroa. Vakuutettujen kuntatyöntekijöiden määrä oli kesäkuun lopussa noin 508 000 henkilöä.

Toimitusjohtaja Merja Ailuksen mukaan eläkemenot ovat kehittyneet ennusteiden mukaisesti. Maksutulo on kehittynyt hieman ennustettua paremmin, mikä johtui muun muassa kuntatyöntekijöiden toukokuun yleiskorotuksista.

- Vaikka sijoitustoiminnassa jäätiin lähelle nollaa, täytyy tulosta pitää tyydyttävänä. Arvioimme jo alkuvuodesta tästä vuodesta tulevan haastavan. Alkuvuosi on ollut sijoitustoiminnassa hyvin turbulenttia useiden markkinoilla levottomuutta aiheuttaneiden tapahtumien, kuten Pohjois-Afrikan levottomuuksien, Japanin luonnonkatastrofin ja varsinkin Euroopan velkakriisin vuoksi, Ailus toteaa.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto kulujen jälkeen oli tammi-kesäkuussa 0,5 prosenttia. Suurimmista omaisuuslajeista noteerattujen osakkeiden tuotto jäi 1,4 prosentin verran tappiolliseksi. Korkosijoitusten tuotto oli 1,3 prosenttia. Pienemmistä omaisuuslajeista kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 2,1 prosenttia, pääomasijoitusten 8,1 prosenttia, hedgerahastosijoitusten 1,8 prosenttia ja hyödykesijoitusten 3,6 prosenttia.

Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 29,4 miljardia euroa (26,5 miljardia euroa 30.6.2010). Noteerattujen osakkeiden osuus sijoituksista oli kesäkuun lopussa 42,8 prosenttia, korkosijoitusten 42,4 prosenttia, kiinteistösijoitusten 7,8 prosenttia ja pääomasijoitusten 4,4 prosenttia. Hedgerahastosijoitusten osuus oli 1,9 prosenttia ja hyödykesijoitusten osuus 0,7 prosenttia.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari ennustaa loppuvuodesta vielä alkuvuottakin hankalampaa sijoittajien kannalta.

- Levottomuus jatkuu pääomamarkkinoilla ja osakemarkkinat ovat loppukesästä liukuneet reilusti alaspäin muun muassa Euroopan ja Yhdysvaltojen velkaongelmista johtuen. Tilanne ei ole vielä vuoden 2008 kaltainen, mutta osittain samoja signaaleja on havaittavissa, tosin lievempinä, arvioi Huotari.

Kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 7,6 miljardia euroa eli runsaat 4 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Kevan maksutulo nousi 2,3 miljardiin euroon. Maksussa olevia kunnallisia eläkkeitä oli kesäkuun lopussa noin 343 000. Kunnallisia eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 1,7 miljardia euroa, mikä oli noin 7 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2010.

Valtion eläkkeiden käsittely lähtenyt hyvin liikkeelle

Vuoden 2011 alusta Keva on hoitanut myös valtion eläketurvan toimeenpanoa ja tammi-kesäkuussa noin 275 000 valtion eläkkeensaajaa sai Kevasta eläkettä noin 1,8 miljardia euroa. Valtio korvaa tämän eläkemenon Kevalle.

Toimitusjohtaja Merja Ailuksen mukaan valtion henkilöstön eläkkeiden hoitaminen on lähtenyt Kevassa liikkeelle mallikkaasti.

- Siirto ei aiheuttanut katkoksia eläkkeiden maksatukseen eikä asiakaspalveluun. Valtion henkilöstön palvelua on voitu parantaa mm. aiempaa pidemmillä puhelinpalveluajoilla. Lisäksi valtion eläkkeiden käsittelyaikoja pyritään lyhentämään, Ailus kertoo.

Kevan henkilöstömäärä kasvoi merkittävästi, kun valtion eläketurvaa hoitanutta henkilöstöä siirtyi Valtiokonttorista Kevan palvelukseen vuoden 2011 alusta.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201 tai 040 577 1907

Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205 tai 0400 451 099

Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832

 

Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuotisluvut ovat tilintarkastamattomia.

Markkina-arvoinen tuloslaskelma milj. euroa
1-6/2011 1-6/2010 Muutos 2010
Maksutulo 2 283 2 198 3,9 % 4 328
Eläkemeno -1 749 -1 638 6,8 % -3 306
Sijoitustoiminnan nettotulos 141 977 -85,6 % 3 125
Toimintakulut, poistot ym. -36 -39 -7,7 % 78
Markkina-arvoinen tulos 637 1 498 -57,5 % 4 068

 

 

Avainlukuja
1-6/2011 1-6/2010 Muutos 2010
Ratkaistut eläke- ja kuntoutushakemukset (KuEL), kpl 30 810 30 842 -0,1 % 57 779
Maksussa olevat eläkkeet (KuEL), kpl 343 000 334 000 2,7 % 339 900
KuEL-palkkasumma, milj. euroa 7 609 7 300 4,2 % 14 733
Vakuutettujen lukumäärä (KuEL) 508 000 502 000 1,2 % 507 000
Sijoitukset markkina-arvoin, milj. euroa 29 377 26 471 11,0 % 28 643
Sijoitusten markkinatuotto 0,5 % 3,9 % 12,3 %
Henkilökunnan lkm, vakinaiset 534 397 34,5 % 394

 

Keva huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkon henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeidenrahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 29,4 miljardia euroa (30.6.2011). Palveluksessamme on noin 540 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit