Kevalla tyydyttävä ensimmäinen vuosipuolisko

Kuntien eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,9 %. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 26,5 miljardia euroa. Maksutuloa kertyi 2,2 miljardia euroa. Eläkkeitä maksettiin 1,6 miljardia euroa. Markkina-arvoinen tulos oli 1,5 miljardia euroa. Maksussa olevia eläkkeitä oli noin 334 000 kappaletta. Vakuutettujen kuntatyöntekijöiden määrä oli kesäkuun lopussa noin 496 000.

Toimitusjohtaja Merja Ailus arvioi, että sekä eläkemenot että maksutulot ovat kehittyneet ennusteiden mukaisesti.
- Sijoitustoiminnan tulos on myös tyydyttävä, etenkin kun otetaan huomioon koko alkuvuoden pääomamarkkinoita vaivannut levottomuus, Ailus toteaa.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto kulujen jälkeen oli tammi-kesäkuussa 3,9 %. Suurimmista omaisuuslajeista noteeratut osakkeet tuottivat 3,0 % ja korkosijoitukset 4,5 %. Pienemmistä omaisuuslajeista kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 2,5 %, pääomasijoitusten 12,7 %, hedgerahastosijoitusten 0,6 % ja hyödykesijoitusten -11,3 %.

Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 26,5 miljardia euroa (22 miljardia euroa 30.6.2009). Noteerattujen osakkeiden osuus sijoituksista oli kesäkuun lopussa 40,1 %, korkosijoitusten 45,7 %, kiinteistösijoitusten 7,7 % ja pääomasijoitusten 3,8 %. Hedgerahastosijoitusten osuus oli 1,6 % ja hyödykesijoitusten 0,9 %.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari ennustaa myös loppuvuodesta hankalaa sijoittajien kannalta.
- Muun muassa huoli orastaneen talouskasvun hiipumisesta varjostaa markkinoita. Lisäksi keskeiset valtiot ja keskuspankit käyttivät merkittävän osan resursseistaan jo talouskriisin aiemmissa vaiheissa. Levottomuus tuleekin jatkumaan pääomamarkkinoilla, arvioi Huotari.

Kunnallisen eläkejärjestelmän palkkasumma oli tammi-kesäkuussa 7,3 miljardia euroa eli runsaat 4 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Kevan maksutulo nousi 2,2 miljardiin euroon. Maksussa olevia eläkkeitä oli kesäkuun lopussa noin 334 000. Eläkkeitä maksettiin alkuvuonna 1,6 miljardia euroa, mikä oli noin 6 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2009.

 

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201 tai 040 577 1907

Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205 tai 0400 451 099

Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832

 

Tässä tiedotteessa esitetyt puolivuotisluvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Markkina-arvoinen tuloslaskelma milj. euroa

         
 

1-6/2010

1-6/2009

Muutos

2009

Maksutulo 2 198 2 052 7 % 4 112
Eläkemeno -1 638 -1 547 6 % -3 125
Sijoitustoiminnan nettotulos 977 1 338 -27 % 3 907
Toimintakulut, poistot ym. -39 -34 15 % -68
Markkina-arvoinen tulos 1 498 1 809 -17 % 4 826

 

Avainlukuja

       
 

1-6/2010

1-6/2009

Muutos

2009

Ratkaistut eläke- ja kuntoutushakemukset, kpl 30 839 30 049 3 % 57 294
Maksussa olevat eläkkeet, kpl 334 293 325 837 3 % 331 010
         
KuEL-palkkasumma, milj. euroa 7 300 6 990 4 % 14 110
Vakuutettujen lukumäärä 496 000 496 000 0 % 494 000
         
Sijoitukset markkina-arvoin, milj. euroa 26 471 21 963 21 % 24 768
Sijoitusten markkinatuotto 3,9 % 6,5 %   18,9 %
         
Henkilökunnan lkm, vakinaiset 397 395 1 % 396

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit