Kevan hallituksen päätökset

Kevan hallitus sai selvityksen Kevan työsuhdeasuntoetujen ja -autoetujen määrittämisestä ja siihen liittyvistä asioista.

Hallitus päätti käynnistää selvityksen Kevan johtamisjärjestelmän ja hallinnon kokonaisuuden selvittämiseksi sekä kutsua selvityshenkilöksi talousjohtaja Tom Kålan, joka raportoi selvitystyöstään suoraan hallitukselle, ja että talousjohtajalle nimetään sijainen siksi ajaksi, kun hän toimii selvityshenkilönä; selvitystyön ajan Kåla toimii suoraan hallituksen alaisena.

Hallitus päätti teettää kohdennetun tilintarkastuksen, jonka kohteena ovat johtoryhmän jäsenten luontaisedut sekä Kevan autohankinnat, sellaisella aikataululla, että tulokset voidaan esitellä hallituksen 18.12.2013 pidettävässä kokouksessa.

Kevan sisäinen tarkastus käy läpi luontaisetujen prosessit ja tuo suosituksensa hallituksen 18.12.2013 pidettävään kokoukseen.

Hallitus totesi, että saadut selvitykset ja suunnitellut toimenpiteet ovat muilta osin tässä vaiheessa riittävät ja edellyttää, että toimenpiteistä raportoidaan hallitukselle.

Hallitus merkitsi tiedoksi ilmoituksen, että autojen hankinnoissa noudatettavan menettely muutetaan.

Hallitus myös päätti, että edellä olevien linjauksien pohjalta valmistellaan valtiovarainministeriön selvityspyyntöön vastaus, joka tuodaan hallituksen käsiteltäväksi 22.11.2013.

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, puh. 040 522 6845

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 36,6 miljardia euroa (30.9.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit