Kevan sijoituksilla kohtuullinen alkuvuosi

Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,0 %. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 28,9 miljardia euroa.

- Alkuvuosi oli hyvin tapahtumarikas niin reaalimaailmassa kuin pääomamarkkinoillakin. Arvioisin, että selvisimme ihan kohtuullisen hyvin erittäin globaalin sijoitussalkkumme hoidossa, toteaa toimitusjohtaja Merja Ailus.

- Tavanomaisemmiksi luettavien markkinaheilahtelujen lisäksi koettiin levottomuuksia Pohjois-Afrikassa, luonnonkatastrofi Japanissa kaikkine jälkiseuraamuksineen ja tietenkin jo ennestään markkinoita häirinnyt euroalueen velkakriisi jatkui, Ailus jatkaa.

Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-maaliskuussa 0,0 %. Noteeratut osakkeet ja osakerahastot tuottivat -0,5 % ja korkosijoitukset -0,1 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 0,9 %. Parhaiten tuottivat hyödykesijoitukset 7,6 %, pääomasijoitukset 2,9 % ja hedge-rahastot 2,0 %.

Noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen osuus koko sijoitusvarallisuudesta oli 43,6 %, korkosijoitusten 42,0 % ja kiinteistösijoitusten 7,7 %. Pääomasijoitusten osuus oli 4,1 %, hedge-rahastojen 1,7 % ja hyödykesijoitusten 0,7 % Kevan koko sijoitusvarallisuudesta.

- Viime vuosina on totuttu voimakkaisiinkin liikkeisiin pääomamarkkinoilla. Vuoden 2011 ensimmäiset kuukaudetkin ovat olleet levottomia, sijoitusjohtaja Ari Huotari toteaa.

- Vanhemmista markkinaongelmista euroalueen ongelmaisimpien valtioiden lainojen suorat vaikutukset alkavat olla eläkesijoittajien kannalta jo historiaa, esimerkiksi Kevan salkussa näitä lainoja on enää hyvin vähän. Välilliset vaikutukset tilanteen mahdollisesti pahentuessa voisivat toki olla hyvinkin vahingollisia koko sijoitusmarkkinoiden kannalta, arvioi Huotari.

Lisätietoja antavat

Toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201
Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205
Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211

Tässä tiedotteessa esitetyt neljännesvuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Keva huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkon henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 28,9 miljardia euroa (31.3.2011). Palveluksessamme on noin 540 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit