Kevan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 ovat ilmestyneet

 

Kevan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 ovat ilmestyneet. Raportit löytyvät ohesta linkkinä. Keva ei julkaise painettua toimintakertomusta.

Kaikki tulos- ja vuosiraportit ovat luettavissa myös Kevan sivuilta osoitteesta http://www.keva.fi/fi/tietoa_meista/tulos_ja_vuosiraportit.

 

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 29,6 miljardia euroa (31.12.2011). Palveluksessamme on noin 540 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.