Kevan toimintakertomus ja tilinpäätös vuosilta 2013 julkaistu

Kevan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 ovat ilmestyneet. Raportit ovat ohessa liitteenä. Keva ei julkaise painettua toimintakertomusta.

Toimintakertomus Keva 2013

Tilinpaatos Keva 2013

Kaikki tulos- ja vuosiraportit ovat luettavissa myös Kevan sivuilta: http://www.keva.fi/fi/tietoa_meista/tulos_ja_vuosiraportit/Sivut/Default.aspx.

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 37,8 miljardia euroa (31.12.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.