Kevan toimitusjohtaja jätti irtisanomisilmoituksensa

Kevan toimitusjohtaja Merja Ailus on omasta tahdostaan jättänyt irtisanomisilmoituksensa. Irtisanoutuminen tapahtui johtajasopimuksen mukaisesti.

Kevan hallitus merkitsi tiedoksi 22. marraskuuta toimitusjohtaja Ailuksen virkasopimuksen päättymisen. Hallitus hyväksyi tehdyt järjestelyt yksimielisesti.

Hallituksen puheenjohtajan Laura Rädyn mukaan nyt on tärkeää rauhoittaa tilanne Kevassa.

- Toivottavasti Kevassa voidaan nyt keskittyä perustehtävään eli julkisen sektorin eläkkeiden turvaamiseen. Kevassa on tehty hyvää ja luotettavaa työtä, jota on syytä jatkaa.

Virkaa tekevänä toimitusjohtajana toimii nykyinen varatoimitusjohtaja Pekka Alanen.

Hallituksen aiemmin määräämä sisäinen tarkastus ja kohdennettu tilintarkastus viedään aiempien suunnitelmien mukaisesti loppuun. Arvio on, että näiden tulokset ovat Kevan hallituksen käytössä 18. joulukuuta mennessä.

Kevan johtamisjärjestelmä uudistetaan. Uudistaminen perustuu Suomessa yleisesti käytössä olevaan hyvän hallinnon periaatteeseen (corporate governance). Samalla uudistetaan johtosääntö ja muut sisäiseen johtamiseen liittyvät säännöt ja ohjeet sekä vastuut ja raportointivelvoitteet.

Sopimus virkasuhteen päättymiseen liittyvistä järjestelyistä on julkinen. Ailukselle maksetaan johtajasopimuksen mukainen korvaus, jonka kokonaissumma on 303 000 euroa.

Lisätietoja

hallituksen puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty
puh. 040 522 6845

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit