Kevan valtuuskunta haluaa suunnata katseen tulevaisuuteen

Kevan valtuuskunta kokousti Kevassa 3. ja 4.12.

Tiistaina päivällä ja alkuillasta pidetyissä ryhmäkokouksissa puhutuin aihe oli Merja Ailuksen irtisanoutumiseen liittyvät asiat ja luottamus hallituksen toimintaan.

Kevan hallituksen puheenjohtaja Laura Räty piti valtuuskunnalle tiistaina puheenvuoron Ailuksen irtisanoutumiseen johtaneista taustoista sekä hallituksen toimista Ailuksen irtisanoutumispäätöksen jälkeen.

- Hallituksen valvontatehtävä on ollut haastava, siksi toimivaltasuhde hallituksen ja toimitusjohtajan välillä pitää jatkossa määrittää tarkemmin, sanoo Kevan hallituksen puheenjohtaja Laura Räty.

Hallituksen asettaman selvitysmiehen työn tulokset julkistetaan 18.12. ja selvityksen lopputuloksessa pääpaino on Kevan johtamis- ja hallintojärjestelmän kehitystarpeissa.

- Valtuuskunta uskoo, että kun Kevan johtamisjärjestelmä, johtosääntö ja muut sisäiseen johtamiseen liittyvät säännöt ja ohjeet sekä vastuut ja raportointivelvoitteet uudistetaan, niin Keva on entistä vahvempi toimija. Keva on toimintakulttuurimuutoksen jälkeen toivottavasti myös entistä läpinäkyvämpi talo, uskoo valtuuskunnan puheenjohtaja Harri Jokiranta.

Puheenjohtaja Jokirannan mukaan valtuuskunta luottaa siihen, että aloitetuilla toimilla saadaan asetetut tavoitteet toteutumaan ja nyt on aika suunnata katse eteenpäin.

- Keva tekee hyvää työtä mm. eläkeratkaisu- ja sijoitustoiminnassa ja haluammekin kohdentaa huomion Kevan ydintehtävään.

Pääosan kaksipäiväisen kokouksen annista veivät Kevan suunnitelmat vuodelle 2014. Valtuuskunta kuuli vt. toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen, maksutasoselvityksen ja näkymiä Kevan vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan ja budjettiin.

Kevan sijoitustoiminta on ollut tuottavaa, pelkästään tänä vuonna se on tuottanut kunnalliseen eläkejärjestelmään reilusti yli kaksi miljardia euroa. Ja esimerkiksi sijoitusten 10 vuoden reaalituotto oli 4,3 prosenttia. Keva tekee vuosittain yli 60 000 eläke- ja etuuspäätöstä. Keva on myös aktiivisesti tukenut kunta-alan organisaatioita työkyvyttömyyskustannusten hallinnassa sekä kehittänyt työkyky- ja työhyvinvointijohtamista.

Lisätietoja

Kevan valtuuskunnan puheenjohtaja Harri Jokiranta, puh. 040 774 8402

***

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 36,6 miljardia euroa (30.9.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit