Kirkon eläkeasioiden käsittely siirtyy asteittain Kuntien eläkevakuutuksen hoidettavaksi

Kuntien eläkevakuutus hoitaa jatkossa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläke- ja kuntoutushakemusten käsittelyn, asiakaspalvelun, tietohallinnon ja muut eläketoimintaan liittyvät tehtävät. Tehtäviä siirretään Kuntien eläkevakuutuksen hoidettavaksi vaiheittain vuosina 2008 - 2011. Kirkon keskusrahaston hoidettavaksi jäävät edelleen kirkon eläkkeiden rahoittamiseen, työnantajamaksujen keräämiseen ja eläkevarojen sijoittamiseen liittyvät tehtävät.

Kirkkohallitus ja Kuntien eläkevakuutus ovat sopineet yhteistyöstä. Sopimus asiasta allekirjoitettiin tänään.

Sopimus takaa kirkon työntekijöiden eläketurvan toimeenpanon kehittämisen ja monipuolistamisen. Yhteistyön myötä saadaan myös merkittäviä kustannussäästöjä tietojärjestelmien kehittämisessä ja ylläpidossa.

Kirkolla on 19 000 eläkevakuutettua. Eläkehakemuksia saapuu vuosittain 1 800 kappaletta, ja eläkkeitä maksetaan 15 000 eläkeläiselle vuosittain 115 miljoonaa euroa. Kuntien eläkevakuutuksella on vastaavasti 490 000 eläkevakuutettua. Se käsittelee 27 000 eläkehakemusta vuosittain. Kuntien eläkevakuutus maksaa eläkkeitä 313 000 eläkeläiselle yhteensä 2,6 miljardia euroa vuodessa.

Kirkon eläketoiminnan toimeenpanon siirtäminen Kuntien eläkevakuutuksen hoidettavaksi on edellyttänyt kunnallisen eläkelain ja kirkon eläkelain muuttamista.


Lisätietoja antavat:

Kuntien eläkevakuutus
toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puh. 020 614 2201 ja
tietohallintopäällikkö Panu Rautala, puh. 020 614 2212

Kirkkohallituksen Eläketoimiston toimistopäällikkö Anja Kurki, puh. (09) 1802 390

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit