Kolme neljästä kuntatyöntekijästä suosittelisi omaa työpaikkaansa tuttavalleen

Kuntien eläkevakuutuksen Kunta-alan työsyke -tutkimuksen mukaan kolme neljästä kuntatyöntekijästä suosittelisi omaa työpaikkaansa tuttavalleen. Työpaikan suositteluun muille vaikuttavat erityisesti hyvä esimiestyö sekä se, että työnantaja tukee työhyvinvointia. Muita keskeisiä tekijöitä ovat työntekijän hyvä henkinen työkyky, työpaikan ilmapiiri sekä kiireen pysyminen kohtuullisissa rajoissa.

Muita vastaajia useammin työpaikkaansa suosittelisivat ne vastaajat, jotka työskentelevät terveystoimessa. Sen sijaan teknisellä sektorilla työskentelevät suosittelisivat työpaikkansa muille muita harvemmin. Nuoret kuntatyöntekijät suosittelevat omaa työpaikkaansa vanhempia työntekijöitä useammin.

Työhyvinvointi kohtuullisella tasolla

Kunta-alan työsyke-tutkimuksessa kuntatyöntekijät antoivat työhyvinvoinnilleen arvosanaksi 67 asteikon ollessa 0 - 100. Työhyvinvoinnin osa-alueista parhaimmaksi kuntatyöntekijät arvioivat oman osaamisensa. Eniten haastetta työhyvinvointiin tuo työn henkinen rasittavuus.

Eläkkeelle tutkittavat aikovat siirtyä keskimäärin 63-vuotiaina. Noin puolet työntekijöistä aikoo jatkaa omaan eläkeikäänsä tai sen yli.

Työ on raskasta ja kiireistä, mutta työkyky ja osaaminen ovat hyvällä tasolla

Työhyvinvoinnin vahvuuksia kunta-alalla ovat työntekijöiden henkinen ja fyysinen työkyky, työsuhteiden varmuus sekä oma osaaminen. Suurimmat haasteet liittyvät työn henkiseen ja fyysisen raskauteen sekä aikapaineeseen. Jonkin verran parantamisen varaa nähdään myös siinä, miten työnantaja huomioi työhyvinvoinnin.

Työ koetaan henkisesti raskaaksi erityisesti sivistys-, sosiaali- ja terveystoimessa. Fyysisesti kuormittavinta työ on teknisessä toimessa sekä sosiaali- ja terveystoimessa. Terveystoimessa korostui myös aikapaine.

Uusi Kunta-alan työsyke-tutkimus mittaa työhyvinvointia

Kuntien eläkevakuutuksen vuosittain toistettava Kunta-alan työsyke -tutkimus tehtiin nyt ensimmäistä kertaa. Tutkimukseen vastasi 1 020 kuntatyöntekijää. Tutkimus mittaa kuntatyötekijöiden työhyvinvointia kymmenellä osa-alueella ja sillä seurataan, miten kunta-alan työhyvinvoiti kehittyy.

Lisätietoja:

tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, puh. 040 525 4530
tutkija Arttu Saarinen, puh. 050 563 0600

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.