Kunnallisten eläkkeiden käsittelyajat lyhyet

Kunnallisten eläkkeiden kohdalla Keva on edelleen yksi alan nopeimmista eläkekäsittelijöistä. Kirkon eläkkeiden käsittely on nopeutunut, kun taas valtion eläkkeiden käsittelyaikatilastoissa näkyy vielä eläkkeiden Valtiokonttorista Kevaan siirtämisestä aiheutunut viive.

Kevan tavoitteena on turvata eläkkeenhakijan toimeentulon katkeamattomuus, joten eläkehakemusten käsittely pyritään hoitamaan mahdollisimman nopeasti.

Tämän vuoden tammi-maaliskuun tilaston mukaan kunnallisen vanhuuseläkkeen käsittelyn keskimääräinen aika on jopa lyhentynyt yhdellä päivällä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 23 päivää.

Valtiokonttorin ja Kevan tietojärjestelmien yhteensovittaminen näkyy valtion eläkkeiden käsittelyajoissa.

- Käytännön siirtojärjestelyjen vuoksi vuoden vaihteessa oli muutaman viikon tauko, jolloin valtion eläkkeistä ei tehty päätöksiä. Esimerkiksi vanhuuseläkkeiden alkuvuoden keskimääräisissä käsittelyajoissa tämä näkyy vajaan kymmenen päivän tavallista pidempänä käsittelyaikana, eläkejohtaja Eija Korhonen kertoo.

Tällä hetkellä saapuvien valtion eläkehakemusten käsittelyaika on kuitenkin jo suurin piirtein viime vuoden tasolla.

Kirkon eläkkeiden käsittely tehostunut huomattavasti

Keva on ratkaissut kirkon työntekijöiden eläkehakemukset reilun vuoden ajan. Kirkon käsittelyajat ovat lyhentyneet varsinkin työkyvyttömyyseläkkeissä. Kun vuoden 2009 käsittelyaika oli vielä keskimäärin 98 päivää, on se vuoden 2011 alkuneljänneksellä enää 66 päivää. Vanhuuseläkkeen osalta käsittelyaika on lyhentynyt 24 päivällä vuodesta 2009.

Keva on tämän vuoden alusta hoitanut lähes koko julkisen sektorin henkilöstön ja eläkkeensaajien eläkeasiat. Keva käsittelee eläkehakemukset, tekee eläkepäätökset, huolehtii työeläkekuntoutuksesta, hoitaa asiakasneuvonnan ja otepalvelun sekä maksaa eläkkeet ja kuntoutusetuudet.

Asiakaspalvelujohtaja Jaana Kekäläisen mielestä valtion eläkkeiden käsittelyn siirtäminen Kevaan on sujunut kaiken kaikkiaan hyvin.

- Siirto ei aiheuttanut katkoksia eläkkeiden maksatukseen eikä asiakaspalveluun. Valtion henkilöstö pääsi vuoden alusta lukien nauttimaan Kevan pidemmistä puhelinpalveluajoista ja palvelua on muutoinkin jonkin verran laajennettu aiemmasta.

Tiedot eläkkeiden käsittelyajoista perustuvat Eläketurvakeskuksen keräämiin tilastoihin eläkkeiden käsittelyn kokonaisajoista tammi-maaliskuulta.

Lisätietoja:
eläkejohtaja Eija Korhonen, p. 020 614 2474
asiakaspalvelujohtaja Jaana Kekäläinen, p. 020 614 2083

Keva huolehtii kunta-alan, valtion ja kirkon henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 28,9 miljardia euroa (31.3.2011). Palveluksessamme on noin 540 henkilöä.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.