Kunnista vähenee kymmeniä tuhansia työpaikkoja

Kunta-alalta katoaa lähes 40.000 työpaikkaa eläkkeelle lähtijöiden myötä vuoteen 2020 mennessä. Näin uskovat kuntaorganisaatioiden talous- ja rahoitusjohtajat. Vastaukset selviävät Kevan tuoreesta toimintaympäristötutkimuksesta. Tutkimus tehtiin nyt neljännen kerran.

-        Koko julkista sektoria koskevat muutokset ovat nopeutumassa ja muutokset vaikuttavat myös kuntahenkilöstön määrään. Muutosta vauhdittavia tekijöitä ovat julkisen sektorin rakenteiden uudistaminen, yksityisen ja julkisen sektorin roolien uudelleenajattelu sekä mittava eläkepoistuma, sanoo Kevan tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma.

Kunta-alalta siirtyy vuosittain eläkkeelle noin 16 000 henkilöä. Kuntien talous- ja rahoitusjohtajien käsitykset eläkepoistuman vaikutuksista henkilöstön määrään ovat muuttuneet. Nyt vain puolet vastaajista oli sitä mieltä, että eläkkeelle jäävien tilalle pyritään palkkaamaan uutta henkilöstöä. Kaksi vuotta sitten tätä mieltä oli vielä 71 prosenttia vastaajista.

Nyt lähes 70 prosenttia ilmoittaa, että henkilöstön määrää aiotaan vähentää hyödyntämällä eläkepoistumaa. Kaksi vuotta sitten tätä mieltä oli 56 prosenttia vastaajista.

Käsityksissä palvelujen ulkoistamisesta ei ole juuri tapahtunut muutosta. 43 prosenttia talous- ja rahoitusjohtajista uskoo, että eläkepoistuma mahdollistaa palvelujen ulkoistamisen yksityisille tuottajille.

-        Tutkimuksen mukaan seuraavan viiden vuoden kuluessa ulkoistaminen koskee eniten kuntien kiinteistöhuollon, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ruokahuollon palveluja, sanoo tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Toni Pekka.

Kunnissa eri toimialoilla on isoja suhteellisia eroja henkilöstömäärän kehityksessä. Eniten väkeä katoaa hallinnosta ja tekniseltä puolelta. Seuraavana tulee opetustoimi. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden määrän arvioidaan pysyvän ennallaan vuoteen 2020 saakka.

Kun vastaajilta kysyttiin syitä muutoksiin, kävi ilmi, että asiantuntijoiden tilalle rekrytoidaan uutta väkeä, mutta tukipalveluihin harvemmin. Eräs vastaaja kertoi, että tukipalveluihin on palkattu uusi henkilö vain joka neljännen eläkkeelle lähteneen tilalle.

Kunta-alalla työskenteli vuoden 2013 lopussa 432.000 henkilöä.

Kevan kyselyyn vastasi 178 kuntaorganisaatioiden talous- ja rahoitusjohtajaa.

Lisätietoja:

Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma p. 020 6142450

Tutkimus- ja kehittämisasiantuntija Toni Pekka p. 020 6142229

Tutkimuksen kalvosarja löytyy osoitteesta https://wwwyllapito.keva.fi:24123/fi/tietoa_meista/uutiset/Sivut/Kunnista_vahenee_kymmenia_tuhansia_tyopaikkoja.aspx

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Sijoitusomaisuutemme on noin 37,8 miljardia euroa (31.12.2013). Palveluksessamme on noin 520 henkilöä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa