Kunta-alan ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat entistä iäkkäämpiä – työllistyminen onnistui silti hyvin

Viime aikoina on ollut vaikeaa löytää sopivia tehtäviä ammatillisen kuntoutuksen asiakkaille, joiden työkyky on heikentynyt. Kuntien eläkevakuutuksen kuntoutusasiakkaat ovat entistä iäkkäämpiä, keskimäärin 47,6-vuotiaita. Avustavat ja toimistotyyppiset tehtävät vähenevät. Uusiin työpaikkoihin on tarjolla nuoria, hyvin kouluttautuneita osaajia. Kunta-ala tarvitsee hyväkuntoisia, monitaitoisia tekijöitä ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhoitotehtäviin. Näissä haasteellisissa olosuhteissa olisikin ollut odotettavaa, että ammatillisen kuntoutuksen asiakkaiden kuntoutuksen jälkeinen työllistyminen heikkenisi edellisvuosista. Näin ei käynyt. Kuntoutusohjelman loppuun vieneiden Kuntien eläkevakuutuksen kuntoutusasiakkaiden työllistyminen onnistui erinomaisesti. Ansiotyöhön palasi 83 %. Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle jäi vain viisi prosenttia kuntoutusohjelman päättäneistä kuntoutusasiakkaista. Suurimpia ammatillisen kuntoutuksen ammattiryhmiä olivat perus- ja lähihoitajat, sairaanhoitajat, siivoojat, lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset, sairaala- ja hoitoapulaiset sekä keittiöapulaiset. Työkykyä rajoittivat eniten tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja masennus. Hienoista muutosta tapahtui masennuksen osuuden lisääntymisessä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähenemisessä. Vuonna 2009 Kevalla oli uusia kuntoutusasiakkaita 2 411, mikä on noin neljä prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Taloudellinen taantuma selittää osaltaan määrän laskua. Osatyökykyiset työntekijät sinnittelevät työssään eivätkä ota puheeksi ongelmiaan. Ammatillisen koulutuksen hakemukset vähenivät noin 10 prosenttia. Tämä johtuu mm. siitä, että iäkkäämmillä kuntoutusasiakkailla on usein vaatimaton koulupohja ja vähän kokemusta aikuisiällä opiskelemisesta. Lisäksi on vaikeaa löytää oppisopimustyöpaikkoja: Oppisopimusta ei harkita työpaikalla, jossa on tarve vähentää henkilöä tai suunnitellaan ulkoistamistoimia. Lisätiedot kuntoutuspäällikkö Sirpa Salminen, puh. 020 614 2325 ja gsm 040 821 4548

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit