Kunta-alan työeläkemaksu alenee

Kunta-alan työeläkemaksu alenee vuonna 2008 ensimmäistä kertaa pitkään jatkuneen nousun jälkeen. Edellisen kerran maksua alennettiin 1970-luvun lopulla kunnallisen henkilöstön määrän kasvaessa voimakkaasti kunnille säädettyjen lisätehtävien seurauksena.

Maksun alentamisen taustalla on kunnallisen palkkasumman odotettua ripeämpi kasvu. Kuntien eläkevakuutuksessa tehtyjen laskelmien mukaan eläkemenot voidaan rahoittaa nykyistä hivenen alhaisemmalla maksutasolla, jos palkkasumman reaalinen kasvu ylittää lähivuosina 2 prosentin tason. Kunta-alalle neuvoteltujen palkkaratkaisujen myötä tämä tavoite näyttää toteutuvan.

Kunnallinen eläkemaksu, joka sisältää sekä työntekijämaksun että työnantajan maksut, on vuonna 2008 yhteensä 28,2 prosenttia palkoista (28,5 % vuonna 2007). Työntekijän maksu alenee 0,2 prosenttiyksiköllä vuonna 2008. Työnantajan maksu vaihtelee työnantajittain, mutta keskimäärin alennus on 0,1 prosenttiyksikköä.

Muiden alojen kanssa yhtenäisin perustein määräytyvä työntekijämaksu on vuonna 2008 alle 53-vuotiailla 4,1 % ja 53 vuotta täyttäneillä 5,2 % palkoista. Työnantajan palkkaperusteinen maksu on 16,0 % ja työnantajan vastuulla olevat eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat keskimäärin 6,7 % ja 1,1 %.

Kuntien eläkevakuutuksen tavoitteena on alentaa työvoiman hintaan vaikuttavat palkka- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut samalle tasolle yksityisalojen vastaavien maksujen kanssa vuoteen 2010 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamista helpottaa lähivuosille ennakoitu palkkasumman suhteellisen nopea kasvu.

Lisätietoja antavat

toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puh. 020 614 2201
suunnittelujohtaja Jari Sokka, puh. 020 614 2357, 0400 703 620 

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit