Kuntatöissä jatketaan yhä pidempään – 63 vuotta täyttäneiden määrä tuplaantunut viidessä vuodessa

​Yhä useampi kuntatyöntekijä jatkaa työuraansa 63 vuotta täytettyään. Kevan tilastojen mukaan viime vuoden lopussa kuntasektorilla työskenteli yli 10 000 jo eläkeiässä olevaa työntekijää. Näiden 63–68-vuotiaiden kuntatyöntekijöiden määrä nousi edellisvuodesta viidenneksellä eli noin 1 800 hengellä.

Yhä useampi kuntatyöntekijä jatkaa työuraansa 63 vuotta täytettyään. Kevan tilastojen mukaan viime vuoden lopussa kuntasektorilla työskenteli yli 10 000 jo eläkeiässä olevaa työntekijää. Näiden 63–68-vuotiaiden kuntatyöntekijöiden määrä nousi edellisvuodesta viidenneksellä eli noin 1 800 hengellä.

Kuntien eläkevakuutuksen tilastosuunnittelija Katinka Lybäckin mukaan eläkeikäisten kuntatyöntekijöiden määrä on tuplaantunut viidessä vuodessa:

-Vielä vuoden 2005 lopussa 63 vuotta täyttäneitä kuntatyöntekijöitä oli alle 4 200. Viime vuonna eläkeikäisten kuntatyöntekijöiden lukumäärä nousi ensimmäistä kertaa yli 10 000:een, kun ensimmäinen suuri ikäluokka eli 1946 syntyneet täytti 63 vuotta.

Lybäck arvioi taloudellisten tekijöiden ohella monen muunkin seikan vaikuttavan ja kannustavan työssä jatkamiseen:

- Keskeisessä roolissa ovat työntekijän terveys ja elämäntilanne sekä työn ja työyhteisön mielekkyys.

Vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti 63–68-vuotiaana tai alle 63-vuotiaana, jos kuntatyöntekijän ammatillinen eläkeikä on tätä alempi. Osa kuitenkin jatkaa töissä vanhuuseläkeiän alarajan täyttämisen jälkeen. Kuntatyöntekijän kannattaakin jatkaa työssä ns. henkilökohtaiseen eläkeikäänsä saakka, jottei eläke pienene. Jos henkilökohtainen eläkeikä on esimerkiksi 64 vuotta ja henkilö jääkin eläkkeelle jo 63-vuotiaana, hän menettää lisäeläkeoikeuden ja eläke pienenee. Yli 63-vuotiaita kannustaa jatkamaan myös parempi eläkekarttuma; 63–68 -vuotiaana eläkettä karttuu 4,5 prosenttia.

Eläkeikäisiä erityisesti opettajissa ja siivoojissa

Lukumääräisesti eniten 63 vuotta täyttäneitä on opettajien joukossa. Niistä eläkeikäisistä opettajista, jotka kuuluvat kunnallisen eläkelain piiriin, peräti noin 1 600:lla oli vuoden 2009 lopussa voimassaoleva palvelussuhde. Erityisesti aineenopettajat ja lehtorit tekevät töitä vielä 63 ikävuotta täytettyään.

Henkilöstölukumäärään suhteutettuna 63 vuotta täyttäneitä oli eniten siivoojissa, 645 henkeä. Heidän osuutensa kaikista kunta-alan siivoojista oli peräti 3,7 prosenttia, kun muissa kunta-alan ammateissa 63 vuotta täyttäneiden osuus on keskimäärin noin 2,2 prosenttia.

Siivousalalla on alle 30-vuotiaita työntekijöitä erittäin vähän, vain reilut 1 000 henkeä. Siivoojien keski-ikä on 50 vuotta, joka on viisi vuotta korkeampi kuin kunta-alalla keskimäärin. Lähes kolmannes siivoojista jääkin eläkkeelle seuraavan viiden vuoden aikana.

63 vuotta täyttäneitä sairaanhoitajia sen sijaan on vähän, mikä johtuu pitkälle siitä, että sairaanhoitajilla on yhä 63 ikävuotta alempia ammatillisia eläkeikiä. Sairaanhoitajat jäivät viime vuonna vanhuuseläkkeelle keskimäärin 61,6-vuotiaina, kun kaikkien kunta-alalta vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,3 vuotta.

Jos kuntien kanssa sopimuksen tehneet omaishoitajat ja perhehoitajat sekä kunnalliset luottamushenkilöt lasketaan mukaan, 63 vuotta täyttäneiden työeläkevakuutettujen määrä kuntasektorilla nousee miltei 15 000 henkeen.

Viime vuoden lopussa Kuntien eläkevakuutuksessa oli vakuutettuina kaiken kaikkiaan noin 494 000 henkeä. Kuntasektorin työeläkevakuutettujen keski-ikä oli 45,3 vuotta. Vuosina 2005–2009 keski-ikä on noussut puolella vuodella.

Lisätietoja antaa:

tilastosuunnittelija Katinka Lybäck
Puhelin 020 614 2727 tai sähköposti tilastot@keva.fi

Taulukko:Ammattiryhmät, joissa eniten 63 vuotta täyttäneitä kuntatyöntekijöitä 31.12.2009
Suurimmat ammattiryhmät KuEL-vakuutetut Yli 63-vuotiaita Yli 63-vuotiaiden osuus henkilöstöstä %
Opettajat 65 701 1 607 2,4
Siivoojat 17 498 645 3,7
Perushoitajat ja lähihoitajat 47 518 552 1,2
Perhepäivähoitajat ym. 14 650 418 2,9
Sairaala- ja hoitoapulaiset 11 926 414 3,5
Sihteerit 11 993 364 3,0
Lääkärit 12 719 352 2,8
Sairaanhoitajat 42 237 340 0,8
Kiinteistöhuoltomiehet 8 234 298 3,6
Kodinhoitajat ja kotiavustajat 7 364 245 3,3
Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat 6 935 225 3,2
Keittiöapulaiset 9 257 209 2,3
Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. 9 039 202 2,2
Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset 20 021 168 0,8
Maatalouslomittajat 5 634 130 2,3
Sosiaalityöntekijät 6 041 123 2,0
Henkilökohtaiset avustajat ym. 12 123 120 1,0
Kokit, keittäjät ja kylmäköt 4 795 115 2,4
Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät 3 600 104 2,9

 

 

Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. Kuntien eläkevakuutus palvelee noin 500 000 vakuutettua ja 331 000 eläkkeensaajaa. Sijoitusomaisuutemme oli maaliskuun 2010 lopussa noin 26,2 miljardia euroa. Eläkkeitä maksamme noin 3,1 miljardia euroa vuodessa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa