Kuntatyönantajan eläkemaksu ei nouse vuonna 2010

Kunta-alan työnantajien keskimääräinen eläkemaksu pysyy vuonna 2010 samalla tasolla kuin vuonna 2009. Rahaston sijoitusten arvon aleneminen finanssikriisin vuoksi vuonna 2008 aiheutti maksutasoon varsin selkeän nousupaineen. Rahaston arvo on kuitenkin kohtuullisesti palautunut tänä vuonna, joten vuoden 2010 eläkemaksun kokonaistasoa joudutaan vain lievästi korottamaan. Korotus tapahtuu kunta-alan palkansaajamaksua nostamalla, palkansaajien eläkemaksu nousee yksityisalojen tapaan alle 53-vuotiailla 0,2 prosenttiyksiköllä 4,5 prosenttiin ja 53 vuotta täyttäneillä 0,3 prosenttiyksiköllä 5,7 prosenttiin. Työnantajan palkkaperusteista maksua alennetaan, se on ensi vuonna 15,6 % palkkasummasta (15,9 % vuonna 2009). Työnantajan vastuulla olevat eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat vuonna 2010 keskimäärin 6,7 % ja 1,3 % palkkasummasta. Kuntien eläkevakuutuksen tavoitteena on pitää työnantajan palkkaperusteinen maksu ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu keskimäärin yksityisalojen vastaavien maksujen tasolla. Yksityisalojen eläkemaksun kanssa vertailukelpoinen työnantajan maksu on kunta-alalla vuonna 2010 keskimäärin 16,9 % palkoista, joka vastaa yksityisalojen keskimääräistä työnantajamaksua. Vuosien 2011 ja 2012 osalta maksutason lievä korottaminen näyttää tarpeelliselta, mutta se toteutunee käytännössä edelleen palkansaajamaksun nousun kautta. Lisätietoja antavat suunnittelujohtaja Jari Sokka, puh. 020 614 2357, 0400 703620 aktuaarijohtaja Allan Paldanius, puh. 020 614 2406, 040 5483 520

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit