Kuntatyönantajan keskimääräisen eläkemaksun taso säilyy ennallaan

Kunta-alan työnantajien keskimääräinen eläkemaksu säilyy vuonna 2011 tämän vuoden tasolla. Eläkemaksujen keskinäisiin suhteisiin sen sijaan tulee muutoksia. Palkkaperusteinen eläkemaksu nousee 16,1 prosenttiin. Työnantajan vastuulla olevat eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut laskevat keskimäärin 6,5 prosenttiin ja 1,0 prosenttiin palkkasummasta.

Yksityisalojen eläkemaksun kanssa vertailukelpoinen työnantajan maksu on kunta-alalla vuonna 2011 keskimäärin 17,1 prosenttia palkoista. Se vastaa yksityisalojen keskimääräistä työnantajamaksua. Kuntien eläkevakuutuksen tavoitteena on pitää työnantajan palkkaperusteinen maksu ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu keskimäärin yksityisalojen vastaavien maksujen tasolla.

Kuntatyöntekijältä perittävä eläkemaksu nousee keskimäärin alle 53-vuotiailla 0,2-prosenttiyksikköä ja yli 53-vuotiailla 0,3 prosenttiyksikköä. Palkansaajan maksun korotus on sama kuin yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuissa.

Keskeiset muutokset:

  • Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu nousee 0,5 prosenttiyksikköä. Vuonna 2011 maksu on 16,1 % työntekijöiden KuEL-palkoista.
  • Palkansaajan maksu nousee alle 53-vuotiailla 0,2 prosenttiyksikköä 4,7 prosenttiin ja yli 53-vuotiailla 0,3 prosenttiyksikköä 6,0 prosenttiin.
  • Varhaiseläkemenoperusteisen maksun (varhe-maksu) määrä suhteessa KuEL-palkkasummaan laskee 0,3 prosenttiyksikköä 1,0 prosenttiin. Maksun kokonaismäärä on 153 miljoonaa euroa eli 37 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2010.
  • Eläkemenoperusteinen maksu määrä suhteessa KuEL-palkkasummaan laskee 0,2 prosenttiyksikköä. Maksun kokonaismäärä on 992 miljoonaa euroa eli 11 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010.

Kuntien eläkevakuutus on ohjeistanut kuntatyönantajia ensi vuoden eläkemaksuista yleiskirjeessään 5/2010.

Lisätietoja antavat

suunnittelujohtaja Jari Sokka,
puh. 020 614 2357, 0400 703 620

talousjohtaja Tom Kåla,
puh. 020 614 2211, 040 772 7832

aktuaarijohtaja Allan Paldanius,
puh. 020 614 2406, 040 5483 520

Kuntien eläkevakuutus huolehtii kunta-alan henkilöstön työeläketurvasta ja sen rahoituksesta. Kuntien eläkevakuutus palvelee noin 496 000 vakuutettua ja 334 000 eläkkeensaajaa. Sijoitusomaisuutemme oli syyskuun 2010 lopussa noin 27,4 miljardia euroa. Eläkkeitä maksamme noin 3,1 miljardia euroa vuodessa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit