Kuntatyönantajan työeläkemaksu alenee

Kunta-alan työnantajien keskimääräinen eläkemaksu alenee ensi vuonna 0,2 prosenttiyksiköllä. Vastaavasti kunta-alan palkansaajamaksu nousee muiden alojen tapaan 0,2 prosenttiyksiköllä. Näin ollen kokonaismaksu säilyy vuoden 2008 tasolla.

Vielä keväällä Kuntien eläkevakuutuksen suunnitelmissa oli alentaa kunta-alan eläkemaksua vuosina 2009 ja 2010. Maailmanlaajuinen finanssikriisi ja siitä seurannut sijoitusten arvonlasku ovat kuitenkin johtaneet tilanteeseen, jossa kokonaismaksun alentamiselle ei ole entisen kaltaisia edellytyksiä huolimatta kunta-alan palkkasumman edelleen varsin selvästä kasvuvauhdista.

Kunnallinen eläkemaksu, joka sisältää sekä työntekijämaksun että työnantajan maksut, on vuonna 2009 yhteensä 28,2 prosenttia palkoista (28,2 % vuonna 2008). Muiden alojen kanssa yhtenäisin perustein määräytyvä työntekijämaksu on vuonna 2009 alle 53-vuotiailla 4,3 % ja 53 vuotta täyttäneillä 5,4 % palkoista. Työnantajan palkkaperusteinen maksu on 15,9 % ja työnantajan vastuulla olevat eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut ovat keskimäärin 6,6 % ja 1,1 % palkoista. Yksityisalojen maksun kanssa vertailukelpoinen työnantajan maksu sisältää palkka- ja varhaiseläkemenoperusteisen maksun ja on keskimäärin 17,0 % palkoista (yksityisaloilla keskimäärin 16,8 %).

Kuntien eläkevakuutuksen tavoitteena on edelleen alentaa työvoiman hintaan vaikuttavat palkka- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut samalle tasolle yksityisalojen vastaavien maksujen kanssa vuoteen 2010 mennessä.


Lisätietoja antavat

toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puh. 020 614 2201
suunnittelujohtaja Jari Sokka, puh. 020 614 2357, 0400 703 620 

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit