Kuntatyöntekijät eläkkeelle aiempaa vanhempana - ammattiryhmien välillä isoja eroja

Kuntatyöntekijät jäivät vuonna 2009 eläkkeelle keskimäärin 59,4-vuotiaana, kun vuonna 2008 eläkkeelle jäätiin keskimäärin 58,7-vuotiaana. Eläkkeelle jäämisen keski-ikä nousi siis noin 0,7 vuotta. Keski-iän nousua selittää osittain vanhuuseläkkeiden osuuden nousu kaikista eläkkeistä. Eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle kuntatyöntekijälle on tällä hetkellä 60,2 vuotta, kun se koko työeläkesektorilla on 59,8 vuotta. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle siirtyneistä kuntatyöntekijöistä miltei joka kolmas lykkäsi eläkkeelle siirtymistään. Työssä jatkajat pidensivät työuraansa kunta-alalla keskimäärin 11 kuukautta. Aineenopettajat ja lehtorit eläkkeelle vanhimpana - Eläkkeellesiirtymisikä vaihtelee suuresti ammattiryhmien välillä, kertoo Kuntien eläkevakuutuksen tilastosuunnittelija Katinka Lybäck. Vanhimpana eläkepäivänsä aloittivat aineenopettajat ja lehtorit, keskimäärin 61,5-vuotiaana. Myös lääkärit ja osastonhoitajat jaksoivat työelämässä keskimäärin 61 ikävuoteen saakka. Sihteerit, perhepäivähoitajat ja kiinteistöhuoltomiehet jatkoivat työelämässä 60-vuotiaksi asti. Sen sijaan esimerkiksi perus- ja lähihoitajat sekä sairaanhoitajat eläköityivät keskimäärin jo alle 58-vuotiaana. Keskimääräistä nuorempana eläkkeelle siirtyvät myös muun muassa lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset sekä henkilökohtaiset avustajat. - Erot ammattiryhmien välillä johtuvat useista seikoista. Muun muassa työn luonne ja kuormittavuus sekä työntekijöiden ikä ja koulutustaso vaikuttavat eläkkeelle siirtymiseen. Tietyissä ammattiryhmissä esimerkiksi työkyvyttömyyden todennäköisyys on suurempi, minkä vuoksi ennenaikaiset eläkkeet vievät enemmän väkeä eläkkeelle. Kunta-alalla myös alemmat ammatilliset eläkeiät vaikuttavat eläköitymiseen, Lybäck valottaa. Esimerkiksi perus- ja lähihoitajilla sekä sairaanhoitajilla on yhä voimassa alle 63-vuoden ammatillisia eläkeikiä, mikä mahdollistaa vanhuuseläkkeelle siirtymisen muita ammattiryhmiä aiemmin. Alempi ammatillinen eläkeikä on yhä 20 000 kuntatyöntekijällä, mutta määrä vähenee vuosi vuodelta. Työuraa pidennetään keskimäärin 11 kuukautta Kuntatyöntekijät ovat hyödyntäneet aktiivisesti joustavan vanhuuseläkeiän tarjoamaa mahdollisuutta työssä jatkamiseen. Vanhuuseläkkeelle viime vuonna siirtyneistä kuntatyöntekijöistä 31 prosenttia lykkäsi eläkkeelle siirtymistään. Työssä jatkajat pidensivät työuraansa keskimäärin 11 kuukaudella suhteessa omaan eläkeikäänsä, kertoo Lybäck. Vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen varsinaista vanhuuseläkeikää ei enää ole ollut, vaan vanhuuseläkkeelle on voinut siirtyä joustavasti 63–68 vuoden iässä. Vuonna 2009 kunta-alalta vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 63,3-vuotiaana. Eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle kuntatyöntekijälle on tällä hetkellä 60,2 vuotta. Vuonna 2000 odote oli 58,5 vuotta. Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on noussut sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Koko työeläkesektorilla eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle on tällä hetkellä 59,8 vuotta. Lisätietoja antaa: tilastosuunnittelija Katinka Lybäck puhelin 020 614 2727 tai sähköposti tilastot@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit