Kuntatyöntekijät lykkäävät vanhuuseläkkeelle siirtymistään aiempaa enemmän - työuraa pidennetään keskimäärin 10 kuukautta

Kuntatyöntekijät ovat hyödyntäneet aktiivisesti joustavan eläkeiän tarjoamaa mahdollisuutta työssä jatkamiseen. Vanhuuseläkkeelle viime vuonna siirtyneistä kuntatyöntekijöistä peräti 26 prosenttia lykkäsi eläkkeelle siirtymistään. Vuonna 2005 vastaava luku oli 8 prosenttia. Työssä jatkajat pidentävät työuraansa keskimäärin 10 kuukaudella suhteessa omaan eläkeikäänsä.

”Tyypillinen työssä jatkaja on Uudellamaalla asuva aineenopettaja tai lehtori. Opettajat käyttävät eläkejoustoa keskimääräistä useammin myös toiseen suuntaan, eli vanhuuseläkkeelle jäädään jo ennen eläkeikää”, kertoo Kuntien eläkevakuutuksen tilastosuunnittelija Katinka Lybäck. Kunta-alalla erityisesti myös lääkärit, psykologit, maatalouslomittajat, palkanlaskijat, lastentarhanopettajat, sosiaalityöntekijät sekä kunnallishallinnon erityisasiantuntijat ovat lykänneet vanhuuseläkkeelle siirtymistään. Vuoden 2005 alusta lähtien eläkkeelle on voinut jäädä joustavasti 63–68 vuoden iässä. Jos työntekijän ammatillinen eläkeikä on ollut alle 63 vuotta, hän voi jäädä vanhuuseläkkeelle tässä alemmassa eläkeiässä. Aineenopettajat ja lehtorit vanhuuseläkkeelle vanhimpina Vuonna 2008 kunta-alan työntekijät siirtyivät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63–vuotiaana. Aineenopettajat ja lehtorit jäävät vanhimpina vanhuuseläkkeelle, noin 63,9 vuoden iässä. Keskimääräistä nuorempina vanhuuseläkkeelle puolestaan siirtyivät muun muassa perus- ja lähihoitajat sekä sairaanhoitajat, joilla on yhä alempia ammatillisia eläkeikiä. Vanhuuseläkkeelle siirtymistä aikaisti 19 prosenttia vuonna 2008 vanhuuseläkkeelle siirtyneistä kuntatyöntekijöistä. Aineenopettajien ja lehtoreiden lisäksi aikaistajia oli keskimääräistä enemmän muun muassa siivoojien, keittiöapulaisten, kiinteistöhuoltomiesten ja perhepäivähoitajien joukossa. Poistumassa olevien ammatillisten eläkeikien lisäksi esimerkiksi työn luonne ja kuormittavuus, työntekijöiden ikä ja terveys sekä sosioekonomiset erot eri ammattiryhmissä vaikuttavat siihen, missä iässä eläkkeelle siirrytään. Myös talous- ja työllisyystilanne vaikuttavat eläkkeelle siirtymiseen ja työssä jatkamiseen. Kun mukaan lasketaan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet, kunta-alalta eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli viime vuonna 58,7 vuotta. Vuoden 2008 aikana kunta-alalta siirtyi eläkkeelle yhteensä runsaat 13 000 henkilöä. Lisätietoja antaa: tilastosuunnittelija Katinka Lybäck, puhelin 020 614 2727 tai sähköposti tilastot@keva.fi

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit