Kuntien eläkepalvelut nopeutuivat

Kuntien eläkevakuutus palvelee asiakkaitaan eläkeasioissa nopeimmin koko työeläkealalla. Myös ammatillisen kuntoutuksen tulokset ovat muita toimijoita paremmat.

Eläkkeiden käsittelyaikoja on lyhennetty automaatiota lisäämällä ja palvelua on siten parannettu merkittävästi. Parhaimmillaan käsittelyajat ovat huomattavasti alan keskiarvoja lyhyemmät. Vanhuuseläkkeen käsittelyajat ovat puolittuneet ja kehitys on ollut hyvä myös työkyvyttömyyseläkkeissä. Eläkkeiden käsittelyajat ovatkin vakiintuneet tasolle, jolla eläkkeen hakijan toimeentulon katkeamattomuus toteutuu hyvin.

Parhaillaan valmistaudutaan ottamaan käyttöön vanhuus- ja osa-aikaeläkkeiden sähköinen hakemus, joka nopeuttaa ja helpottaa eläkkeiden käsittelyprosessia entisestään. Kuntatyöntekijät voivat tarkistaa oman eläkkeensä määrän eläkelaskurissa osoitteessa www.keva.fi. Palvelua on kuluvana vuonna käyttänyt jo lähes 35 000 henkilöä.

Kuntien eläkevakuutuksen tukema ammatillinen kuntoutus tuottaa myös hyvää tulosta. Onnistuneen kuntoutusohjelman hinta on keskimäärin 11 900 euroa, joka kuittaantuu kuntoutujan työhön paluun jälkeen jo yhden vuoden työssäololla. Kuntoutuskustannukset alittavat työeläkealan keskimääräiset kulut ja onnistuneita työhön palaamisia kuntapuolella oli viime vuonna lähes 80 % eli 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin kaikilla työeläketoimijoilla keskimäärin.

Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden työelämään paluuta Kuntien eläkevakuutus tukee kokeilussa, jonka tulokset ovat olleet rohkaisevia. Kolmasosa kokeilussa mukana olleista palasi työhön.


Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto, puh. 010 314 2204
Toimitusjohtaja Markku Kauppinen, puh. 010 314 2201

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit