Kuntien eläkevakuutuksen ennuste: Kolmannes kuntatyöntekijöistä siirtyy eläkkeelle 2010-luvulla

Kuntien eläkevakuutuksen ennusteen mukaan 166 000 kuntatyöntekijää siirtyy eläkkeelle vuosina 2010–2019. Se on kolmasosa kaikista työeläkevakuutetuista kunta-alan työntekijöistä. Eläköityminen saavuttaa huippunsa vuonna 2015, jolloin yli 17 000 kuntatyöntekijää siirtyy eläkkeelle. Vuonna 2030 jo yli 60 % prosenttia eli noin 322 000 nykyisistä kuntatyöntekijöistä on eläkkeellä.

”Kunnissa ei välttämättä osata valmistautua lähivuosien nopeaan eläköitymiseen, sillä taantuma ja heikko taloudellinen tilanne ovat vieneet huomion pitkäaikaiselta varautumiselta. Nykyisessä työllisyystilanteessa olisi erinomainen tilaisuus palkata työvoimaa, joka korvaisi eläkkeelle siirtyvän henkilöstön. Liian tiukka säästökuri voi kuitenkin viedä kehitystä jopa huonompaan suuntaan - erityisesti jos koveneva työtahti ja paine lisäävät ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä”, arvioi tilastopäällikkö Tuomo Halmeenmäki. Pohjois-Suomessa eläkepoistuma suurin, Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla pienin Synkin tilanne eläkkeelle siirtymisen kannalta on Pohjois-Suomessa. Lapissa ja Kainuussa eläkkeelle siirtyy yli 38 prosenttia kuntatyöntekijöistä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yli 35 prosenttiin yltävät myös Etelä-Savo ja Kymenlaakso. Vuoteen 2030 ulottuvan ennustejakson aikana Lapin ja Kainuun kuntatyöntekijöistä yli 70 prosenttia siirtyy eläkkeelle. Sen sijaan Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla eläkkeelle siirtyy alle 30 prosenttia kuntatyöntekijöistä ensi vuosikymmenellä. Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla kuntatyöntekijät ovat nuorimpia, jolloin eläkepoistumakin on pienempi. Siivoojista yli puolet eläkkeelle ensi vuosikymmenellä Ammattiryhmittäiset erot ovat vielä alueellisia eroja suuremmat. Siivoojista yli puolet siirtyy eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden aikana. Myös sairaala- ja hoitoapulaisista sekä kodinhoitajista ja kotiavustajista eläköityy lähes puolet. Sen sijaan palomiehistä, lastentarhanopettajista ja sairaanhoitajista vain noin viidesosa siirtyy eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yleisesti ottaen teknisellä alalla on iäkkäimmät työntekijät, ja siellä eläkepoistuma on selvästi suurempi kuin sosiaali-, terveys- ja sivistysaloilla.   Tiedot perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen ennusteeseen kunta-alan eläkepoistumasta 2010–2030. Ennuste perustuu vuoden 2008 lopussa työeläkevakuutettuna olleiden kunta-alan työntekijöiden lukumäärään. Vakuutettuja virka- ja työsuhteisia oli tuolloin yhteensä 509 997 henkilöä. Ennusteessa on otettu huomioon sekä vanhuuseläkkeelle että työkyvyttömyyseläkkeille siirtyvät. Lisätietoja tilastopäällikkö Tuomo Halmeenmäki, puh. 020 614 2602. Julkaisu (liitteenä): Kunta-alan eläkepoistuma 2010-2030. Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009. Halmeenmäki, Tuomo.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa