Kuntien eläkevakuutuksen hallitus toivoo VM:n ja Finanssivalvonnan selvityksen valmistuvan nopeasti

Kuntien eläkevakuutuksen hallitus on tämänpäiväisessä kokouksessaan käsitellyt pyyntöään siitä, että valtiovarainministeriö selvittäisi Kuntien eläkevakuutuksen ja Nova-konsernin välisten liiketoimien asianmukaisuuden. Eläkelaitoksen hallitus on toivonut valvovan viranomaisen selvitystä siksi, koska Kuntien eläkevakuutuksen omat selvitykset eivät ole palauttaneet luottamusta Kuntien eläkevakuutukseen, vaan julkisuudessa on edelleen esitetty epäilyitä eläkelaitoksen toimintaa kohtaan erityisesti Rovaniemen moottorikelkkatehdaskauppaa koskevassa asiassa. Kuntien eläkevakuutuksen hallitus pitää tarpeellisena, että Finanssivalvonta selvittää myös toimitusjohtajan, hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan roolin näiden asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa sekä sen, poikkeaako prosessi Rovaniemen tehdashankkeessa Kuntien eläkevakuutuksen normaalista menettelystä. Sen jälkeen kun Kuntien eläkevakuutuksen hallitus on saanut valvovien viranomaisten eli valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan tekemän selvityksen johtopäätöksineen, hallitus tulee käsittelemään asiaa ja tekemään tarvittavat johtopäätökset. Kuntien eläkevakuutuksen toiminta jatkuu normaalisti. Eläkelaitoksen hallitus toivoo, että selvitys valmistuisi mahdollisimman nopeasti, jotta Kuntien eläkevakuutukselle voidaan turvata työrauha tehtäviensä hoitamiseen. Lisätietoja antaa Kuntien eläkevakuutuksen hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja puhelin 050 512 2571

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit