Kuntien eläkevakuutuksen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2010: Kuntien eläkevakuutuksella tuottoisa alkuvuosi

Kuntien eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4,8 %. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 26,2 miljardia euroa.

- Ensimmäinen vuosineljännes oli hyvinkin tuottoisa Kevalle, ja kokonaistuotto nousi 4,8 prosenttiin. Kuluneen neljänneksen aikana rahaston markkina-arvo nousi myös ensimmäistä kertaa yli 26 miljardin euron. Voimme olla tyytyväisiä tulokseen, sillä onhan alkuvuosi kuitenkin ollut varsin levoton pääomamarkkinoilla, toteaa toimitusjohtaja Merja Ailus. Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto oli tammi-maaliskuussa 4,8 %. Noteeratut osakkeet ja osakerahastot tuottivat 7,7 % ja korkosijoitukset 3,5 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 0,6 %. Kevan sijoitusten markkina-arvo nousi maaliskuun loppuun mennessä 26,2 miljardiin euroon vuoden alun 24,8 miljardista eurosta. Noteerattujen osakkeiden ja osakerahastojen osuus koko sijoitusvarallisuudesta oli 41,0 %, korkosijoitusten 45,7 % ja kiinteistösijoitusten 7,7 %. - Alkuvuonna jatkui viimevuotinen kehitys, sillä sekä osakkeet että yrityslainat tuottivat hyvin. Markkinoita kuitenkin huolestuttivat vaihtelevassa määrin useat teemat, kuten kehittyneiden maiden nopea velkaantuminen ja talouskasvun epävarmuus. Loppuvuosi tulleekin edelleen olemaan levottomuuden kyllästämä, arvioi sijoitusjohtaja Ari Huotari. Lisätietoja antavat Toimitusjohtaja Merja Ailus, puh. 020 614 2201 Sijoitusjohtaja Ari Huotari, puh. 020 614 2205 Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 Tässä tiedotteessa esitetyt neljännesvuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit