Kuntien eläkevakuutuksen selvitys moottorikelkkatehdashankkeesta ei anna aihetta toimenpiteisiin

Kuntien eläkevakuutus selvitti ulkopuolisen asianajotoimiston kanssa, antoivatko esiin tulleet tiedot Markku Kauppisen ja Nova Groupin johdon tapaamisista aihetta tarkastella ns. moottorikelkkatehdashanketta uudelleen. Selvityksen perusteella Kevassa on toimittu sijoituspäätöstä tehtäessä asianmukaisesti ja huolellisesti myös ottaen huomioon jälkikäteen esiin tulleet Kauppisen tapaamiset. Kevalla ei ole ollut moottorikelkkatehdashanketta koskevaa päätöstä tehtäessä syytä epäillä Kauppisen tapaamisilla olleen merkitystä Rovaniemen tehdashankkeeseen liittyvän päätöksenteon kannalta. Valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan 7.7.2009 julkistamassa selvityksessä todettiin, että Kevan suhteissa Nova Groupiin tai päätöksenteossa tähän liittyen ei ole ilmennyt mitään lainvastaista tai normaalista poikkeavaa menettelyä. Tehtyjen selvitysten perusteella Keva ei katso aiheelliseksi arvioida hanketta uudelleen. Myös Kevan entisen toimitusjohtajan Markku Kauppisen erorahaa selvitettiin. Eroraha maksetaan hänelle sopimuksen mukaan. Sopimuksen pätevyys voidaan kuitenkin arvioida myöhemmin uudelleen, jos siihen on aihetta esimerkiksi käynnissä olevan poliisitutkinnan perusteella. Lisätietoja antaa Kuntien eläkevakuutuksen hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja, puh. 050 512 2571

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Liitteet & linkit