Kuntien eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat hyvin

Kuntien eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat 30.9.2009 mennessä 15,5 %. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 24,1 miljardia euroa. - Toinen ja kolmas vuosineljännes olivat sijoitustoiminnassa harvinaisen suotuisia, kun osakkeet ja joukkolainat tuottivat samanaikaisesti hyvin. Toteutetut lisäpanostukset kehittyvien markkinoiden osakkeisiin sekä Euroopan ja USA:n yrityslainamarkkinoille nostivat osaltaan Kuntien eläkevakuutuksen kokonaistuoton poikkeuksellisen korkeaksi, toteaa varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä. - Yritysten tulosjulkistukset eri maissa ovat tuoneet viime kuukausina useita positiivisia yllätyksiä. Tämä on melko pitkälti perustunut kulujen karsimiseen. Reaalitalouden näkymien valossa yritysten liikevaihdon nopealle kasvulle ei sitä vastoin näytä olevan juuri edellytyksiä. Tämä viittaa siihen, että eväät tuloskehitykseen perustuvalta osakerallilta on suurelta osin jo syöty, Viherkenttä arvioi. Sijoitustoiminnan markkina-arvoinen tuotto kulujen jälkeen oli tammi-syyskuussa 15,5 %. Osakesijoitukset tuottivat 27,8 % ja korkosijoitukset 11,3 %. Kiinteistösijoitusten (mukaan lukien kiinteistörahastot) tuotto oli 1,1 %, pääomasijoitusten -7,8 %, hedgerahastosijoitusten 14,5 % ja hyödykesijoitusten 20,5 %. Osakesijoitusten osuus sijoituksista oli syyskuun lopussa 38,7 %, korkosijoitusten 47,7 %, kiinteistöjen 8,7 % ja pääomasijoitusten 3,2 %. Hedgerahastosijoitusten osuus oli 1,2 % ja hyödykesijoitusten 0,5 %. Lisätietoja antavat Varatoimitusjohtaja Timo Viherkenttä, puh. 040 522 5806 Talousjohtaja Tom Kåla, puh. 020 614 2211 tai 040 772 7832 Tässä tiedotteessa esitetyt neljännesvuosiluvut ovat tilintarkastamattomia.

Yrityksestä

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista, hoidamme noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva vastaa kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta.

Tilaa

Liitteet & linkit